Stickersconvent, nu Huis Sint-Jan-Baptist

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Dendermonde
Deelgemeente Dendermonde
Straat Begijnhof
Locatie Begijnhof 42, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Dendermonde (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-2001).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Stickersconvent, nu Huis Sint-Jan-Baptist

Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010.

is deel van de aanduiding als unesco werelderfgoed kernzone Sint-Alexiusbegijnhof

Deze aanduiding is geldig sinds 02-12-1998.

is deel van de bescherming als monument Sint-Alexiusbegijnhof

Deze bescherming is geldig sinds 08-09-1971.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Sint-Alexiusbegijnhof

Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Sint-Alexiusbegijnhof: gebouwen en tuinen

Deze bescherming is geldig sinds 30-11-1942.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Oorspronkelijk samen met nummer 43 opgericht in 1447 als Stickersconvent ook "Veurste convent" genoemd en sinds 1712 ook Sint-Jansconvent. Opgericht door meester Jan de Stickere in "deerste huus van den hove, ter rechter hant als men int beghijnhof compt, streckende bachten tot op dwater". Bestemd voor de opvang van arme meisjes en de voorbereiding tot het begijnenleven. In 1583-1584 door het calvinistisch bestuur verkocht en verhuurd. In 1618-1619 grotendeels gesloopt en vervangen door een nieuw convent. Volgens rekeningen tussen 1626 en 1627 mogelijk verder vernieuwd door meester metser Marten Marien en timmerman Abraham van Calendries. Circa 1660 werd het rechter deel (nr. 43) afgesplitst en als afzonderlijke begijnenwoning verkocht.

Huidig dubbelhuis van vier traveeën, oorspronkelijk één kamer diep, en twee bouwlagen onder zwart pannen zadeldak, met twee getrapte dakvensters. Verankerde gewitte bakstenen voorgevel op gepikte plint. 19de-eeuwse rechthoekige vensters op hardstenen dorpels en rechthoekige groengeschilderde deur met gedeeld bovenlicht en naamplaatje.

Witgeschilderde achtergevel op gepikte plint met links een haaks achterhuis met twee bouwlagen onder zadeldak, mogelijks van 1626-1627. Behouden zandstenen vensteromlijsting met sponning en luikduimen bij het bovenvenster.

Overige aangepaste vensters, onder meer een rondboogvormig bovenvenster in de achtergevel.

Interieur met in de hal nog een arduinen vloer en 19de-eeuwse steektrap met ronde trappaal. Voorkamer met 19de-eeuwse schouw en muurschildering met voorstelling van Sint-Jan de Doper als herdersjongen met het Lam Gods voor een wolk met brandend hart. In het achterhuis geeft een valdeurluik toegang tot de opkamer met originele opgeklampte deur met beslagwerk, rode tegelvloer en 18de-eeuws raam met kleine roedeverdeling. Onder de valdeur geeft een trap toegang tot de kelder met gedrukt tongewelf en vierkant kelderraam.

  • Vlaamse Overheid, Ruimte & Erfgoed, Afdeling Oost-Vlaanderen, Onroerend erfgoed, archief.
  • DHANENS E., Dendermonde, in Inventaris van het kunstpatrimonium van Oostvlaanderen, IV, Gent, 1961, p. 183-199.
  • STROOBANTS A., Dendermonde 1898-1914 op oude prentbriefkaarten, Dendermonde, 1995.
  • STROOBANTS A., PÉE L. & VAN WEYENBERGH A., 700 jaar Begijnhof, Dendermonde, 1988.
  • STROOBANTS A., Gids voor het Sint-Alexiusbegijnhof en het Begijnhofmuseum van Dendermonde, Dendermonde, 2006, p. 84-85.

Bron: Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Duchêne, Helena & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 2001

Relaties

maakt deel uit van Sint-Alexiusbegijnhof

Begijnhof 1-46, Begijnhoflaan 26-68, Brusselsestraat 36 (Dendermonde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.