erfgoedobject

Notariswoning

bouwkundig element
ID
207138
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/207138

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Notariswoning
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Kerkstraat
    Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Monumentaal en beeldbepalend burgerhuis vlakbij de Onze-Lieve-Vrouwekerk, volgens de bouwaanvraag ontworpen door architect Hubert De Maen (Lokeren) in 1922-1923 voor het notariaat van de heer Frans Gorus Ressen. Volgens een prentbriefkaart gebouwd op de grond van het vernielde herenhuis van Juffrouw Herssens, een voormalige bepleisterde lijstgevel.

De voormalige notariswoning is opgetrokken in een eclectische stijl met architectuurelementen onder meer ontleend aan het classicisme, art deco. De woning met dubbelhuisopstand van drie traveeën en evenveel bouwlagen is afgedekt met een leien zadeldak. Symmetrisch opgebouwde lijstgevel met verspringende gevelvlakken, opgetrokken in bak- en witsteen op een blauw hardstenen plint met spiegels en keldergaten. Bekronend hoofdgestel met stellinggaten en een houten kroonlijst met tandlijst op klossen. De beeldbepalende centrale deurtravee, gemarkeerd door lisenen en op de tweede verdieping door aflijnende hoekblokken, eindigt in een hoger oplopende getoogde geveltop met oculus. Beglaasde rondboogvormige deur met siersmeedwerk die gevat is in een getoogde geprofileerde omlijsting in blauwe hardsteen. De omlijsting wordt gevormd door pilasters met ingediepte schacht en voluutvormig kapiteel. Daarop rust een kubusvormige abacus. Het geheel wordt afgedekt door een kroonlijst met voluutvormige sluitsteen. Blad- en bloemmotieven zijn verwerkt in boog en zwikken. De straatgevel wordt voorts gekarakteriseerd door een driezijdige erker met bekronend balkon met siersmeedwerk in de linkertravee en een balkon in de rechtertravee op de bel-etage. Symmetrische vensterregisters markeren iedere bouwlaag; in de pui en de bel-etage zijn dit boogvormige vensters gevat in een rechthoekige geblokte omlijsting in witsteen. In de pui zijn ze versierd met bladmotieven, op de bel-etage bekroond met een waterlijst. Op de tweede verdieping betreft het rechthoekige vensters gevat in een vlakke omlijsting met een tandlijstje en halfzuilvormige vensterstijlen.

Interieur

Volgens de plattegrond is de verhoogde begane grond toegankelijk via de centrale inkom die uitkomt op de T-vormige traphal die de gelijkvloerse verdieping in twee splitst en naar een terras leidt. Aan weerszij van de inkom waren aan de straatzijde respectievelijk het salon met achterliggende eetplaats en veranda, en het kabinet van de notaris. Een traphal scheidt het kabinet van de notaris van de keuken waarachter zich een pomphuis bevond dat in verbinding stond met de dienstgebouwen (bergplaats, washuis en stal).

  • Stadsarchief Dendermonde, Bouwplannen, 1923/39 (volume 4/39).
  • Vlaamse Overheid, Ruimte & Erfgoed, Afdeling Oost-Vlaanderen, Onroerend erfgoed, archief.
  • STROOBANTS A., Dendermonde 1898-1914 op prentbriefkaarten, Dendermonde, 1995, p. 96.

Bron     : Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Duchêne, Helena, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Notariswoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/207138 (Geraadpleegd op )