erfgoedobject

Hoevesite

bouwkundig element
ID
207155
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/207155

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoevesite
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Hoevesite opklimmend tot de 18de eeuw, weergegeven op een kaart uit het landboek van Waregem, opgetekend door Anthone Van Outrive in 1753-1757. Volgens de gegevens van het kadaster laat pastoor Henricus Crupelant uit Beveren het woonhuis vergroten naar de straatkant toe. In 1944 geeft landbouwer René Defrenne de opdracht het woonhuis nogmaals uit te breiden en achteraan een bestaand landgebouwtje uit te breiden; ook bouw van een zwingelarij die recent werd afgebroken. Bouw van de vlasschuur geregistreerd in 1947-1948.

Erftoegang tussen twee rechthoekige, bakstenen pijlers waartussen rood beschilderd, ijzeren hek. Erfoprit met betonpaaltje afgezet. Boerenhuis met zeker 19de-eeuwse, mogelijk 18de-eeuwse kern en qua gevel aangepast in 1944. Verankerde bruine baksteenbouw onder zadeldak met grijze, mechanische pannen met oranje voorgevel. Licht getoogde openingen afgewerkt met ontlastingsbogen in alternerend gele en oranje bakstenen op arduinen aanzetstenen. Aanpalende schuur: bruine baksteenbouw onder half schilddak met mechanische oranje pannen. Oostgevel met schuifpoort en laadluik. Achterliggend landgebouw mogelijk met kern uit 18de-19de eeuw en uitgebreid met verschillende parallelle vleugels in 1942. Eenbeukige vlasschuur met centrale poort onder beeldnisje; achteraan dwarse schuur.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Waregem, 1879/145, 1944/45, 1947/132.
  • Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten VI, nr. 1938: Eersten Canton Nieuwenhove, Begonst aen het goet Ter Geest, lancxt de beke tot aen de straete leedende naer d'herberge genaemt het Goed'leven, alsoo opkeerende van de bruggen ende houdende de straete tot het goet ter Sluysen, van daer naer den noorden tot den herrewegh, soo voorts tot d'oude smesse eyndende op d'hofstede ende lant van Christiaen Buysschaert, in Landboeck der prochie van Waereghem, Anthone Van Outrive, 1753.

Bron     : Vanwalleghem A. & Creyf S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem met deelgemeenten Sint-Eloois-Vijve, Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Creyf, Silvie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoevesite [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/207155 (Geraadpleegd op )