Parochiekerk Sint-Jozef

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Waregem
Deelgemeente Waregem
Straat Bieststraat
Locatie Bieststraat zonder nummer, Waregem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Waregem (geografische inventarisatie: 01-01-2009 - 31-01-2010).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Jozef

Deze vaststelling is geldig sinds 09-11-2011.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Modernistische parochiekerk gebouwd in 1966-1967 naar ontwerp van de Oostendse ingenieur-architect Paul Felix (1913-1981), dieperin gelegen aan de noordzijde van een parkeerplein. Omgeven door enkele grasperken, taxussen en hagen van paplaurieren.

Historiek. In het begin van de jaren 1960 pleit toenmalig deken E.H. Jozef Verzele om van de wijk Ter Biest een afzonderlijke parochie te maken en er een kerk op te richten. In 1964 wordt Felix gevraagd een parochiekerk te ontwerpen. De werken vatten aan in februari 1966 en in hetzelfde jaar wordt ook de parochie zelf gesticht; als patroonheilige wordt gekozen voor de Heilige Jozef, verwijzend naar de bezieler, E.H. Jozef Verzele. De eerste steen wordt gelegd in 1966, zie opschrift "TER VERHEERLIJKING / VAN JEZUS-CHRISTUS / DE LEVENDE SLUITSTEEN / EN ONDER HET / PATROONSCHAP VAN / ST.-JOZEF / AMBACHTSMAN, / WERD IK INGEMETSELD / EN INGEZEGEND / OP ZONDAG / 1 MEI TEN JARE 1966". Op 24 december 1966 wordt de kerk ingewijd. De bouwwerken, uitgevoerd door de Waregemse Bekaert Building Compagny, zijn volledig afgerond in maart 1967. In 1988 wordt ten zuidwesten van de kerk een vrijstaande campanile bijgebouwd, ontworpen door architect Franck De Munster. In hetzelfde jaar, toevoeging van een luifel aan de hoofdingang.

Beschrijving. Noordgericht hedendaags kerkgebouw, getuigend van de overzichtelijke en structureel-constructieve aanpak van Felix. Grosso modo T-vormig grondplan met centraal en enkele treden hoger geplaatst koor, (oorspronkelijk) aan drie zijden omgeven door zitplaatsen. Later is de oostzijde door middel van een houten schuifwand afgescheiden. De noordwand is onderverdeeld in kleinere lokalen zoals twee sacristieën (voor misdienaars en pastoor), een chauffagekot en een bergruimte. Vier verdiepte wanden maken plaats voor de biechtstoelen. Uiterst links, zij-ingang en doopkapel.

Eenlagige, betonnen constructie onder plat dak met fijn kruisbeeld boven de hoofdingang. Merkwaardige constructie van vier enorme liggers die gewichtsloos lijken neergelegd op witte prefabwanden die geen enkele steun verraden. De liggers komen ter hoogte van de lichtstraat. Bovenop de liggers is een bijna 'onzichtbare', lichte dakplaat gelegd. Ter hoogte van het koor, sublieme verlichting door middel van een reeks geplooide lichtstraten, gecombineerd met een zonnescherm in houten planken. Tussen de betonnen prefabwanden, geïntegreerde glaspanelen van de Brugse glazenier Michiel Maertens.

Klokkentoren mogelijk gebaseerd op het eerste ontwerp van Felix' Sint-Jozefskerk dat voorzien was van een vrijstaande campanile. Twee betonnen rechtstanden met tussenin drie klokken en een bekronend kruis.

Interieur. Vloer met marmertegels uit de Jura, plafond bekleed met akoestische platen. Later toegevoegd tochtportaal. Strakke, functionele biechtstoelen.

Mobilair. Schilderijen: Emmaüsgangers van de hand van R. Vandewalle uit 1988; Koningin van de Vrede geschilderd door J. Vandekerckhove in 1986. Beeld van de Heilige Franciscus van 1982, vervaardigd door kunstenaar R. Vandewalle. Kruisweg afkomstig van de arme klaren te Roeselare en gemaakt door kunstenaar M.C. Huybrechts; ingezegend op 9 april 1995.

  • ALGOET G., De Don Boscoschool op de Biest te Waregem, in De Gaverstreke, jg. 19, 1991, p. 259-284.
  • BEKAERT G., Hedendaagse architectuur in België, Tielt, 1996, p. 68.
  • BEKAERT G., DE MEYER R., Paul Felix. Architectuur 1913-1981, Tielt, 1981, p. 65.
  • Eglise à Waregem, in La Maison, jg. 24, nr. 2, 1968, p. 60-63. Konfontaties in moderne architectuur. Een promenade in en rond Kortrijk, 1990, Kortrijk, p. 47.
  • ROOSE-MEIER B., VERSCHRAEGEN H., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie West-Vlaanderen. Kanton Harelbeke, Brussel, 1977, p. 40.
  • VAN HOOFF D., VAN DER WERF J., GOETHALS G., Langs moderne architectuur (1945-heden). Architectuurroutes in Nederland en België, Utrecht/Antwerpen, 1994, p. 235.

Bron: Vanwalleghem A. & Creyf S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem met deelgemeenten Sint-Eloois-Vijve, Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Creyf, Silvie & Vanwalleghem, Aagje

Relaties

maakt deel uit van Bieststraat

Bieststraat (Waregem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.