Klooster en schoolcomplex der zusters franciscanessen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Leeuwstraat, François Benardstraat
Locatie Leeuwstraat 1, François Benardstraat 86, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Klooster en schoolcomplex der zusters franciscanessen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Klooster en schoolcomplex der zusters franciscanessen, zogenaamd Crombeen. Geestelijke gemeenschap van de derde orde van Sint-Franciscus gesticht door juffrouw J.T. Crombeen in 1715 in haar woning op de Sint-Pietersnieuwstraat (heden nummer 25). Voornamelijk toewijding aan armenonderwijs en kantschool. In 1831 als kloostergemeenschap ingericht en school uitgebreid met kostschool. Onder liberale regering, in 1882, schoolgebouwen in de Sint-Pietersnieuwstraat onder stadstoezicht geplaatst. Kostschool en noviciaat verhuisd naar klooster van Melle-Vogelhoek en sinds 1888 overgebracht naar het nieuwe moederhuis, gebouwd tussen 1886 en 1888 in de vroegere Muinkmeersen, op de hoek van de Leeuwstraat en de Benardstraat.

De eerste gebouwen omvatten: de eigenlijke kloostergebouwen met zetel van het hoofdbestuur (Leeuwstraat nummer 1), het kwartier van de zusters (haakse vleugel), noviciaat en kapel (centrale vleugel); de woning van de directeur (Benardstraat nummer 86); en de oorspronkelijke kosteloze school (hoek Leeuwstraat-Benardstraat) dit alles opgetrokken in neogotische stijl van de Sint-Lucasscholen, naar ontwerp van bouwmeester P. Van de Kerckhove. Fraaie baksteenarchitectuur met lange vleugels van twee bouwlagen onder zadeldaken met houten dakkapelletjes. Voornamelijk verticaal gemarkeerde gevels met hoge spitsboognissen waarin de kruiskozijnen met drielobbige boogvelden gevat zijn. Traveeën alternerend met kroonlijst en dakvensters met bekronende puntgeveltjes. Straatgevel (Leeuwstraat) met hoge puntgevel en spitsboogdeur onder waterlijst en bekronende nis met Onze-Lieve-Vrouwebeeldje. In het oosten, tegen de haakse vleugel aanleunende eenbeukige kapel van vijf traveeën met driezijdige sluiting, verlicht door gekoppelde spitsboogvensters.

Sober neogotisch interieur met houten spitsbooggewelf geleed door geprofileerde gordelbogen op ronde diensten. Gesculpteerde houten lambrizeringen met kruisweg en zitbanken, afkomstig van de kapel van het oude Crombeenklooster in de Sint-Pietersnieuwstraat.

Eerste schoolgebouw, op de hoek met de Benardstraat, met afgesnuite hoektravee en bekronend getrapt dakvenster, met het kloostergebouw verbonden door een aanvankelijk blinde muur met galerij, heden verhoogd met één bouwlaag. De woning van de directeur eveneens van 1888, met afzonderlijke gevelcompositie en fraai neogotisch traceerwerk. Twee bouwlagen van vijf traveeën, waarvan de drie linker traveeën met licht overkragende, bekronende trapgevel. Getoogde en spitsboogvormige vensternissen met rijker uitgewerkte spitsboogvelden met gekoppelde drielobtracering met bekronende driepas. Sierankers.

In 1909-1911 toegevoegde lagere schoolgebouwen op de hoek van de Benardstraat en de Tentoonstellinglaan naar ontwerp van architect E. Haché. Bakstenen vleugel met twee bouwlagen onder mansardedak met dakkapellen in een aangepaste baksteenarchitectuur. Gemarkeerde afgesnuite hoektravee met overkragend zeshoekig hoektorentje onder spitse bekroning. Ritmerende steunberen en vensternissen.

Ten behoeve van de normaalschool, eerst ondergebracht in de inmiddels afgeschafte kosteloze school (1913), in 1914, op de plaats van vier woningen in de Benardstraat, aansluitend bij de school, nieuwe vleugel opgericht, eveneens in een aangepaste baksteenbouw.

De overige aanpalende bakstenen vleugels in de Leeuwstraat en de Tentoonstellinglaan kwamen tot stand tussen de twee wereldoorlogen. Sinds 1950-1960 tenslotte werden enkele moderne vleugels toegevoegd ter uitbreiding van de middelbare school en het klooster.

  • SOENS E. 1915: Historische schets van het gesticht der EE. Zusters Franciscanessen van Gent, geheten Crombeen, Sint-Amandsberg.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen  in Vlaanderen 4NB Z-W, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1979

Relaties

maakt deel uit van François Benardstraat

François Benardstraat (Gent)

maakt deel uit van Leeuwstraat

Leeuwstraat (Gent)

maakt deel uit van Tentoonstellingslaan

Tentoonstellingslaan (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.