Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Bornem
Deelgemeente Weert
Straat Appeldijkstraat
Locatie Appeldijkstraat 23, Bornem (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Bornem (adrescontroles: 09-12-2007 - 09-12-2007).
  • Inventarisatie Bornem (geografische inventarisatie: 01-01-1995 - 31-12-1995).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Kapel Onze-Lieve-Vrouw-van-Bijstand

Deze bescherming is geldig sinds 13-11-1997.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De Onze-Lieve-Vrouw-van-Bijstandkapel van Weert is achterin gelegen ten opzichte van de Appeldijkstraat, nabij een vijver, en werd in 1820 opgericht op kosten van de gemeente.

Historiek

De oprichting van een kapel door één persoon, een familie, een buurt of een kerkelijke instelling was eertijds een uiting van intense volksdevotie. Het volksgeloof richtte zich in gebed tot de patroonheilige voor het verkrijgen van een gunst of uit dankbaarheid; aan 'wonderbaarlijk' gevonden beelden werden miraculeuze eigenschappen toegekend. De Onze-Lieve-Vrouw-van-Bijstandkapel van Weert werd in 1820 door de gemeente opgericht en is één van de vele Onze-Lieve-Vrouwkapellen van Klein-Brabant dat bekend staat voor zijn Mariadevotie. Deze kapel wijkt qua bouwstijl enigzins af van de andere volkse devotiekapellen uit de 19de eeuw: aangezien de kapel reeds in 1820 werd opgericht is de invloed van het laatclassicisme nog merkbaar in het gebruik van een frontongevel met klassieke elementen. Ook de aanwezigheid van een portiek is vrij uitzonderlijk. Het kapelletje werd in 1978 opgeknapt.

Beschrijving

De bakstenen kapel heeft een rechthoekige plattegrond en is afgedekt door een zadeldak van golfplaten. Het gebouwtje wordt voorafgegaan door een portiek onder een driehoekig fronton, gestut door bepleisterde en beschilderde zuilen met hardstenen basis en dekplaat. Een rechthoekige deur is gevat in een beschilderde omlijsting, spitsboogvensters met ijzeren roeden werken de zijgevels open. Het interieur is voorzien van een bepleisterd tongewelf en een Onze-Lieve-Vrouwbeeld.

  • Beschermingsdossier DA002107, Kapellen Bornem (F. Brenders, 1997, digitaal dossier).

Bron: -

Auteurs: Brenders, Francis & Kennes, Hilde

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Appeldijkstraat

Appeldijkstraat (Bornem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.