erfgoedobject

Hoevesite Klein Caijsele

bouwkundig element
ID
207206
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/207206

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hoevesite eertijds zogenaamd "Klein Caijsele", opklimmend tot de 18de eeuw, zie een kaart uit het landboek van Waregem, opgetekend door Anthone Van Outrive in 1753-1757. De site bestaat er als het ware uit een omwald volume, waarbij een deel van de omwalling wordt gevormd door de ten noorden gelegen Hooibeek; ten zuiden liggen nog twee haakse volumes. Op de Atlas der Buurtwegen (1844) is van de omwalling geen spoor meer; de hoeve verschijnt er in de huidige configuratie zijnde een centraal gelegen woonhuis aan een erf dat ten noorden en zuiden wordt begrensd door een landbouwvleugel en een bakhuisje. In 1888 worden het woonhuis en het noordelijke bijgebouw uitgebreid met een kleine uitbouw. In 1896 registreert het kadaster de vergroting van het zuidelijke gebouw met een parallelle, aanpalende vleugel (vermoedelijk wordt het oorspronkelijke gebouw aansluitend gesloopt). In 1944 wordt melding gemaakt van de uitbreiding van het woonhuis, sloop van het bakhuis en de bouw van de loods. Vermoedelijk wordt in die periode de noordelijke vleugel deels verbouwd tot woonhuis. Thans geheel van eenlaagse gebouwen onder pannen zadeldaken, vanaf de straat amper zichtbaar.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Waregem, 1888/60, 1896/17, 1944/44.
  • Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten VI, nr. 1938: Derden Canton, Begint op d'hofstede Pieter Furnier ende Elias Wemel Kleen Cazeele, houdende den zuytcant van de straete voorby de hofsteden van Joseph Daeveloose, Caerel Putman, Martinus de Meulemeester, Joannes de Coninck ende soo voorts... begint den grooten en kleenen Geer den zuytcant van de plaetse tot d'Holstarete ende Eyndende aen de langebrugghe by de biest zynde d'huyskoutters hier inne oock begrepen, in Landboeck der prochie van Waereghem, Anthone Van Outrive, 1753.
  • DUCATTEEUW E., VANDERMAELEN L., WANTE L., Historische kaart Waregem, in De Gaverstreke, jaargang 20, 1992, p. 62.

Bron     : Vanwalleghem A. & Creyf S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem met deelgemeenten Sint-Eloois-Vijve, Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Creyf, Silvie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoevesite Klein Caijsele [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/207206 (Geraadpleegd op )