erfgoedobject

Hoevetje

bouwkundig element
ID
207211
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/207211

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoevetje
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Hoevetje waarvan de site al is bebouwd in de 18de eeuw, zie een kaart uit het landboek van Waregem, opgetekend door Anthone Van Outrive in 1753-1757. Het huidige woonhuis en bijgebouw, samen met een ten noorden gelegen bakhuisje, zijn alleszins al weergegeven op het primitief kadasterplan (circa 1835). Volgens de gegevens van het kadaster wordt het landgebouw in 1864 vermeld als meer dan 5 jaar eerder in gebruik genomen als school. In de eerste jaren van de 20ste eeuw (zie kadasternotities van 1913) wordt de school blijkbaar terug omgevormd tot landgebouw; bovendien wordt ook het woonhuis (vermoedelijk slechts deels) gereconstrueerd.

Dwars op de straat gelegen woonhuis van het dubbelhuistype met 20ste-eeuwse zijgevel en mogelijk ook voorgevel. Deels wit beschilderd, bakstenen eenlaagshuis onder zadeldak met mechanische pannen en lichte knik. Onbeschilderde, verankerde bakstenen achtergevel met sporen van voutekelder(?). Eenlaags bijgebouw onder platte, golfplaten bedaking.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Waregem, 1879/104, 1913/79.
  • Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten VI, nr. 1938: Derden Canton, Begint op d'hofstede Pieter Furnier ende Elias Wemel Kleen Cazeele, houdende den zuytcant van de straete voorby de hofsteden van Joseph Daeveloose, Caerel Putman, Martinus de Meulemeester, Joannes de Coninck ende soo voorts... begint den grooten en kleenen Geer den zuytcant van de plaetse tot d'Holstarete ende Eyndende aen de langebrugghe by de biest zynde d'huyskoutters hier inne oock begrepen, in Landboeck der prochie van Waereghem, Anthone Van Outrive, 1753.

Bron     : Vanwalleghem A. & Creyf S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem met deelgemeenten Sint-Eloois-Vijve, Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Creyf, Silvie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoevetje [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/207211 (Geraadpleegd op )