erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
207242
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/207242

Juridische gevolgen

Beschrijving

Dieperin gelegen historische hoeve, ten noordwesten van de samenvloeiing van de Hooibeek en Gaver- of Potegembeek. Het boerenhuis, de bergschuur, stalling, wagenhuis en ovenbuur zijn beschermd als monument.

Weergegeven op een kaart uit het landboek van Waregem, opgetekend door Anthone Van Outrive in 1753-1757. Gebouwd op rentegrond van de Burggravie van Vijve. In het landboek van Waregem, onder Kasselrij Kortrijk van 1758, aangegeven als hoeve met losse bestanddelen. De Popp-kaart (circa 1850) toont nog steeds dezelfde schikking. Grondig gerenoveerd circa 2004-2005.

Heden omvat de site, bereikbaar via een oprit gemarkeerd door geknotte linden, zes volumes: ten noorden van het erf het oude boerenhuis, ten noordwesten het nieuwe woonhuis uit de jaren 1960, ten oosten de schuur, ten zuiden de stalvleugel, ten zuidoosten het wagenhuis en ten zuidwesten het bakhuisje. Typologisch aansluitend bij de hoeve met losse, lage bestanddelen onder zadeldaken, gegroepeerd rondom een gekiezeld erf. Verankerde rode baksteenbouw, onder meer golfplaten ter vervanging van de oorspronkelijke strobedekking. Het voormalige boerenhuis met eind 19de-eeuws uitzicht heeft een eind 18de-eeuwse kern, zie balkenroostering en schouw. Breedhuis van acht traveeën en één bouwlaag onder golfplaten dak. De oorspronkelijke strobedaking zou verdwenen zijn circa 1960. Lijstgevel met gecementeerde plint. Getoogde vensters met behouden houtwerk. Twee deuren; links met bovenlicht. Bakstenen stoep. Witgeschilderde zij- en achtergevels. In de achtergevel getralied linkervenster. Binnenin behouden indeling. Kelder met bakstenen trap en tongewelf, waarboven voutekamer. In de voormalige leefruimte, vloer van Boomse tegels; imposante schouw met bakstenen wangen en houten schouwbalk. Balkenroostering met moer- en kinderbalken; moerbalk met balksleutel met wapenschild. Ook de andere ruimtes met bewaarde vloer van Boomse tegels. Zolder: krukgebinte(spar) met telmerken. Pen- en gatverbindingen.

De bergschuur is een vakwerkconstructie opgebouwd uit stijl- en regelwerk van olm en eik. In de binnenwanden van het volume bleven talrijke sporen bewaard van het vlechtwerk met leembestrijking. Verschillende vakken werden opgevuld met baksteen. De oorspronkelijke gevels (zij- en voorgevels), waarvan de plankenbeschieting deels vervangen werd door baksteen, zijn ingesloten door de 19de-eeuwse bakstenen uitbreidingen. De achtergevel bleef wel vrij en wordt getypeerd door een horizontale plankenbeschieting op bakstenen voeting. De binnenzijde is bekleed met vitswerk. Het naar alle zijden afhellend dak was oorspronkelijk bedekt met stro, dat bewaard bleef tot circa 1940. Thans bekleed met golfplaten en Vlaamse pannen. De constructie heeft een ankerbalkspant waarop een schaargebinte, dit type van spant is kenmerkend voor vakwerkconstructies. De schuur heeft één dorsvloer, twee tassen en vermoedelijk waren er 'karrenkoten' aan de zijkanten. De aardappelkelder werd later toegevoegd.

Stalling met 19de-eeuws uitzicht, mogelijk met 18de-eeuwse delen. Voorgevel met getoogde deuren en laaddeuren. Wagenhuisgedeelte rechts. Binnenin: zoldering voorzien van diltepersen tussen de moerbalken, eigen aan de streek. Behouden bakstenen bevloering en slieten. Voorliggende gedempte mestvaalt.

Bakhuis nog niet aangegeven op de Popp-kaart en waarschijnlijk te dateren na 1850; voorheen tweeledig bakhuisje, heden is de oven verdwenen. Laat 19de-eeuws wagenhuis; verankerd, bakstenen volume onder pannen zadeldak.

  • Archief Ruimte en Erfgoed - Afdeling West-Vlaanderen, Archiefnummer W/1812.
  • Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten VI, nummer 1938: Derden Canton, Begint op d'hofstede Pieter Furnier ende Elias Wemel Kleen Cazeele, houdende den zuytcant van de straete voorby de hofsteden van Joseph Daeveloose, Caerel Putman, Martinus de Meulemeester, Joannes de Coninck ende soo voorts... begint den grooten en kleenen Geer den zuytcant van de plaetse tot d'Holstarete ende Eyndende aen de langebrugghe by de biest zynde d'huyskoutters hier inne oock begrepen, in Landboeck der prochie van Waereghem, Anthone Van Outrive, 1753.

Bron     : Vanwalleghem A. & Creyf S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem met deelgemeenten Sint-Eloois-Vijve, Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Creyf, Silvie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/207242 (Geraadpleegd op )