erfgoedobject

Hoeve

bouwkundig element
ID
207314
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/207314
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

In oorsprong zeker eind 18de-eeuwse hoeve, zie aanduiding op een kaart uit het landboek van Waregem, opgetekend door Anthone Van Outrive in 1753-1757. Zelfde weergave op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778). Op het primitief kadasterplan (circa 1835) vermeld als eigendom van Marie Bonnen uit Oudenaarde en bestaande uit een woonhuis, bijgebouw (huidige stalling) en een voorliggende boomgaard. Het kadaster registreert in 1879, wanneer de hoeve in het bezit is van majoor Edmond Desimonis uit Gent, meer dan 20 jaar vroeger de vergroting van het woonhuis en de bouw van de schuur.

Vrij open gelegen hoeve met losse bestanddelen gelegen rondom een deels verhard erf en bereikbaar via een lange, geasfalteerde oprit met op het einde twee bakstenen pijlers. Achter het boerenhuis is nog een deel van de oorspronkelijke omwalling bewaard. Ten noorden bevindt zich het boerenhuis, wit beschilderd, bakstenen eenlaagshuis onder zadeldak met mechanische pannen; rechthoekige openingen en vernieuwd schrijnwerk. Gewijzigde openingen in de achtergevel. Ten westen, stalvleugel, en ten oosten schuur/stalvolume; wit beschilderde, verankerde baksteenbouw onder mechanische pannen met onder meer groen beschilderde schrijnwerk. Achter het woonhuis, vermoedelijk bakhuis.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Waregem, 1879/150.
  • Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten VI, nr. 1938: Tweeden Canton, ... begint op d'hofstedeken van Mijnheer van Poteghem, bewoont by Joos Merlier, begrypende de landen tegen Desselghem, 't goedt van Mynheer Pyl tot den heerwegh leedende alsoo naer 't goet te Cazeele, houdende de straete tusschen d'huyscauters end den Peracker, 't goet te Cazeele ende Sint Jan, daerinne begrepen, Eyndende op t hofstedeken van Joannes en Frans de Rycke, in Landboeck der prochie van Waereghem, Anthone Van Outrive, 1753.

Bron     : Vanwalleghem A. & Creyf S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem met deelgemeenten Sint-Eloois-Vijve, Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Creyf, Silvie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/207314 (Geraadpleegd op )