erfgoedobject

Hoeve

bouwkundig element
ID
207316
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/207316

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Eertijds vrij imposante pachthoeve die reeds voorkomt op 18de-eeuwse historische kaarten zoals een kaart uit het landboek van Waregem, opgetekend door Anthone Van Outrive in 1753-1757 en de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778). Op beide kaarten weergegeven als woonhuis binnen een dubbele omwalling en een landgebouw binnen een enkele omwalling. Zelfde weergave op het primitief kadasterplan (circa 1835); het woonhuis is gelegen parallel met de huidige straat, in het noorden van de omwalling en het geheel is geregistreerd als eigendom van rentenier Frans Wynckelman uit Brugge. Op een kaart uit de Atlas der Buurtwegen (1844) zogenaamd "Ferme De Mote". In 1910 wordt, volgens de gegevens van het kadaster, het woonhuis uitgebreid, een bijgebouw opgetrokken ten zuidwesten van het woonhuis en een klein bijgebouw ten zuiden van het woonhuis; het landgebouw op het neerhof wordt gereconstrueerd. In 1942 worden het kleine bijgebouw en het landgebouw op het neerhof vergroot. In 1963 verbindt men de bijgebouwen bij het woonhuis met mekaar. Sindsdien zijn de bijgebouwen zeer grondig herbouwd; het voormalige landgebouw op het neerhof is gesloopt.

Lange, onverharde oprit met twee bakstenen erfpijlers onder arduinen dekplaten leidend naar het erf. Thans begraasd en onverhard erf. Deels(?) bewaarde omwalling onder meer ten noordoosten van het woonhuis. Ten noorden, eenlaags boerenhuis van bruin verankerde baksteen op een gecementeerde plint en afgedekt door een zadeldak in overstek met lichte knik en mechanische pannen. Rechthoekige openingen met vernieuwd schrijnwerk. Vóór het woonhuis, kleine moestuin. L-vormig bijgebouw herbouwd in historiserende stijl.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Waregem, 1910/41, 1942/104, 1963/31.
  • Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten VI, nr. 1938: Tweeden Canton, ... begint op d'hofstedeken van Mijnheer van Poteghem, bewoont by Joos Merlier, begrypende de landen tegen Desselghem, 't goedt van Mynheer Pyl tot den heerwegh leedende alsoo naer 't goet te Cazeele, houdende de straete tusschen d'huyscauters end den Peracker, 't goet te Cazeele ende Sint Jan, daerinne begrepen, Eyndende op t hofstedeken van Joannes en Frans de Rycke, in Landboeck der prochie van Waereghem, Anthone Van Outrive, 1753.

Bron     : Vanwalleghem A. & Creyf S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem met deelgemeenten Sint-Eloois-Vijve, Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Creyf, Silvie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/207316 (Geraadpleegd op )