erfgoedobject

Blekerij De Rycke

bouwkundig element
ID
207377
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/207377
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Blekerij De Rycke
    Deze vaststelling was geldig van tot

Beschrijving

Bestaande uit een woonhuis, looghuis en stallingen en zeker opklimmend tot het midden van de 18de eeuw, zie weergave op historische kaarten.

Historiek

18de eeuw. Op een kaart uit het landboek van Waregem, opgemaakt door Antone Van Outrive in 1753-1757, wordt de hoeve reeds afgebeeld bestaande uit één gebouw. Het bijschrift beschrijft het als een eigendom van "de weduwe en de kinderen Jan De Rycke, hofstede, lant ende meersch, aboutterende oost ende suyt de straete, west de groote beke …". Op een kaart van de wijk Eerbrugge, opgetekend in 1775 door landmeter Philippus Taillie, wordt de hoeve afgebeeld met een tweede gebouw; de inplanting komt overeen met het huidige woonhuis en het kleine bijgebouw aan de straat.

19de eeuw. Het primitief kadasterplan van 1835 vermeldt bleker Petrus Deruyck als eigenaar van de blekerijvelden, het huis, bijgebouw en het looghuis. In 1878 vermeldt het kadaster dat Felix De Ruyck (1818-1884), toenmalig kasteelheer van kasteel "Casier", in 1874 het bakhuis laat bouwen en het woonhuis en de blekerij laat vergroten.

20ste eeuw. In 1905 laat baron Victor Casier het looghuis omvormen in een landgebouw.

Beschrijving

Hoeve van losse bestaanddelen bestaande uit een dwars op de weg geplaatst woonhuis en drie kleinere bijgebouwen waarvan het grootste met nok evenwijdig met de straat. Verankerde baksteenbouw onder licht overkragende zadeldaken met Vlaamse (woonhuis) of mechanische pannen (bijgebouw). Fraaie kopgevel van het woonhuis met vlechtingen, licht getoogde vensteropeningen met ontlastingsboog en in de zolder fijn waterlijstje en oculus. Centrale deuropening in natuurstenen(?) omlijsting. Soortgelijke deuropening op de langsgevel en dezelfde beluikte vensters. Langsgevel afgewerkt met kooflijst.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Waregem, 1878/2, 1905/35.
  • Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten VI, nr. 1938: Twaelfsten Canton, Begint aen de bleeckerie van de weduwe Jan de Rycke op Ertbrugghe, begrypende de gronden van den oostcant van de straete langst Poteghem wind'meulen naer den Eynsschaert, d'hofstede gebruyckt by Joos Van Poucke daer inne begrepen, eynde nemende desen canton met den bosch van Marcus Putman by de heremitage, in Landboeck der prochie van Waereghem, Anthone Van Outrive, 1753.
  • Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten VI, nr. 1938: Achtsten Canton, Begint west van de Vyfweegsche, den beck van de weduwe Anthone Baert, den berrent, de hofsteden Gillis de Backer, Pieter Loof, Philippus Maesseele ende Joannes Verbeke daer inne begrepen, voorts oock de gonne van Joannes 't Jollé ende de kinderen Carel t'Jolle etc. ende eyndende op den Musschekoutter van Joos de Wintere, in Landboeck der prochie van Waereghem, Anthone Van Outrive, 1753.
  • VANDEWIELE A., Oud en nieuw in Waregem. Het gemeentelijk park Casier, in De Gaverstreke, jg. 23, 1995, p. 127 en 129.

Bron: VANWALLEGHEM A. & CREYF S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem, Deel I: Stad Waregem, Deelgemeente Sint-Eloois-Vijve, Deel II: Deelgemeenten Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje; Creyf, Silvie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Blekerij De Rycke [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/207377 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.