erfgoedobject

Hoeve Te Lepelboom

bouwkundig element
ID
207404
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/207404

Juridische gevolgen

  • is deel van de aanduiding als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve Te Lepelboom
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Goed "Te Lepelboom", volgens Meuris voor het eerst vermeld in 1487. Het goed zou feodaal afhankelijk zijn geweest van de heerlijkheid van Nieuwenhove. Wellicht verkeerdelijk niet aangeduid op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778). Op het primitief kadasterplan (circa 1835) bestaat de pachthoeve uit het woonhuis, de schuur, de stal en een klein bijgebouwtje in de tuin. In 1879 laat de familie Balthazes Borluut-Dhoogstraete uit Gent het kleine gebouwtje aanpassen tot bakhuis. Volgens de gegevens van het kadaster laat de Gentse familie de Kerckhove d'Exaerde in 1914 een zwingelarij en stal bouwen, de bestaande stal en schuur worden onderling verbonden met de tussenvleugel, de schuur wordt verlengd en het woonhuis uitgebreid.

Hoeve met losse bestanddelen gelegen rondom een onverhard erf, toegankelijk via een onverharde oprit en een groengeschilderd ijzeren hek. Bestanddelen van verankerde baksteen onder zadeldaken met Vlaamse pannen. In het westen gelegen boerenhuis, mogelijk met 18de-eeuwse kern doch herbouwd in 1914. Eenlaagsvolume met wit beschilderde zijgevel, afgedekt door een zadeldak met Vlaamse pannen en lichte knik; licht getoogde openingen onder meer links van de deur opkamer met voutekelder. Onbeschilderde, quasi gesloten achtergevel met kleine uitbouw. Ten noorden van het boerenhuis, in kern 18de-eeuwse dwarsschuur onder zadeldaken met overstekende dakrand, geflankeerd door twee begin 20ste-eeuwse lagere zijvleugels; dwarsschuur met gedichte doorrit aan de achterzijde, latere rood beschilderde schuifpoort en luchtsleuven in de zijgevels. Deels ingevallen lagere vleugels. Ten zuiden van het woonhuis, stal en zwingelarij uit 1914; verankerde baksteenbouw onder zadeldak met mechanische pannen. Deels overgroeid eind 19de-eeuws bakhuis. Latere bijbouwen in snelbouwbeton.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Waregem, 1879/181, 1914/42.
  • DUCATTEEUW E., VANDERMAELEN L., WANTE L., Historische kaart Waregem, in De Gaverstreke, jg. 20, 1992, p. 57.
  • MEURIS P., Straatnamen in Waregem, een bespreking van de Waregemse straatnamen anno 1992, Waregem, 1992, p. 33.

Bron: VANWALLEGHEM A. & CREYF S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem, Deel I: Stad Waregem, Deelgemeente Sint-Eloois-Vijve, Deel II: Deelgemeenten Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje; Creyf, Silvie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

De erfgoedwaarde van de boerenwoning ging verloren: deze werd ingrijpend vernieuwd. Het ijzeren hek is niet langer bewaard en de zijvleugel ten oosten van de dwarsschuur werd gesloopt. 

Auteurs: Jacobs, Els
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Hoeve Te Lepelboom [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/207404 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.