erfgoedobject

Burgerhuis

bouwkundig element
ID
207411
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/207411
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Vrijstaande woning opgetrokken in 1925 (registratie in het kadaster in 1926) voor Hippolite Delesie op een oude site, die reeds op het landboek van Waregem, opgetekend door Anthone Van Outrive in 1753-1757, is vermeld en op de Toponymische Kaart van Waregem (1773-1774) staat omschreven als "het dyckvelt".

Woonhuis met smalle voortuin achter bakstenen muurtje met ezelsrugje. Oranje-bruine baksteenbouw op arduinen plint. Lichte cottage-invloed, zie bedaking met lichte knik en dakkapel uitgebouwd onder wolfseind met afgeknotte bedaking. Inkomtravee benadrukt door dakuitbouw en rechthoekige erker met decoratief metselwerk. Bewaard schrijnwerk met roedeverdelingen in de bovenlichten; begane grond met schuiframen.

In het verlengde van de woning bevindt zich achter een muurtje van betonplaten een lagere, bakstenen vleugel onder pannen zadeldak, restant van de voormalige, eind 18de-eeuwse hoeve waarvan het woongedeelte in 1925 werd vervangen. Het hier voorheen gelegen gebouw was circa 1835 - volgens de gegevens van het kadaster - eigendom van oliestamper Frederic Deconinck; het was vermoedelijk opgedeeld in drie wooneenheden, zie weergave op het primitief kadasterplan (circa 1835). Dwars daarop is nog de voormalige schuur/stal bewaard. Aan de kant van nr. 54 geel beschilderd, verankerd, bakstenen volume onder zadeldak met leipannen en luifelvormende overkraging. Verschillende openingen onder meer grote poort.

  • ARCHIEF HEEMKUNDIGE KRING DE GAVERSTREKE, Kaarten en Plannen, nr. 50: Toponymische kaart van Waregem, 1773-1774.
  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Waregem, 1929/65.
  • RIJKSARCHIEF KORTRIJK, Aanwinsten VI, nr. 1938: Vijfden Canton, Begint op de Plaetse met de erfve van Sint Hubrecht tot Casteelbrugge ende beke noortcant van de plaetse, houdende de dreve of straete naer Vijfve St.Eloy, Begrypende d'hofstede van Caboyter ende landen daer aen liggende, Eyndende... op t' lant ende een hoeckxken meersch aen de Gaverbeek ten suytcante van het straetken, in Landboeck der prochie van Waereghem, Anthone Van Outrive, 1753.

Bron     : Vanwalleghem A. & Creyf S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem met deelgemeenten Sint-Eloois-Vijve, Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Creyf, Silvie, Vanwalleghem, Aagje


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/207411 (Geraadpleegd op 17-06-2021)