erfgoedobject

Hoeve

bouwkundig element
ID
207430
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/207430

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Voormalige hoeve, opklimmend tot de 18de eeuw, reeds aangeduid op een kaart uit het landboek van Waregem, opgetekend door Anthone Van Outrive in 1753-1757. De bijschriften bij het landboek omschrijven het perceel als hofstede eigendom van Sieur Charles Morel. Het primitief kadasterplan (circa 1835) schrijft het eigendom toe aan rentenier Louis Bulte uit Deerlijk. Het bestaat uit een woonhuis, ten zuiden gelegen bijgebouwen en een bakhuis ten noordoosten. In 1929 vermeldt het kadaster handelaar Renaat Vanneste als eigenaar; hij laat een bijgebouwtje bouwen tegenaan de westelijke perceelsgrens. In de tweede helft van de 20ste eeuw is van het woonhuis een travee links afgebroken, zie nieuwe zijmuur en oude foto; vermoedelijk zijn dan ook de bijgebouwen afgebroken.

Vrijstaand woonhuis: wit beschilderde, verankerde baksteenbouw met gepekte plint, afgedekt door een licht overkragend zadeldak met mechanische pannen. Oorspronkelijke, licht getoogde ingang onder geriemde omlijsting met waterlijst. Rechthoekige vensteropeningen onder strek, eertijds voorzien van luiken, zie foto en duimen.

Zwaar verankerd, samengesteld bakhuis met opvallend hoge schouw.

  • Archief Heemkundige Kring De Gaverstreke: Foto’s, Herbergen-Hoeven.
  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Waregem, 1929/61.
  • Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten VI, nr. 1938: Sevensten Canton, Begint aen het lant ende bosch van Pieter en Joos Huys aende Vyfweegsche straete begrypende d'hofstede van den heer de Bisschop, de gronden voor d'hofstede Caerel Blaublomme, ende d'hofstede ende landen van den voornomden Huys, begrypende het gelent den roosman, den noordcant van den Plaetsemeulencoutter, ende soo voorts tot ende met n° 974 wesende den huyse ende erfve van Geeraert Van Drousbeke, hoedwasscher, in Landboeck der prochie van Waereghem, Anthone Van Outrive, 1753.

Bron: VANWALLEGHEM A. & CREYF S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem, Deel I: Stad Waregem, Deelgemeente Sint-Eloois-Vijve, Deel II: Deelgemeenten Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje; Creyf, Silvie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Hoeve [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/207430 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.