erfgoedobject

Bedrijfsgebouwen

bouwkundig element
ID
207432
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/207432

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Bedrijfsgebouwen
  Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Bedrijfsgebouwen van schildersdoekenfabriek "Claessens".

Historiek

Het bedrijf dat schildersdoek vervaardigt uit vlasgaren, wordt in 1906 opgericht door Victor Claessens. In 1907 wordt door het kadaster de bouw geregistreerd van een schildersdoekenfabriek in opdracht van Robrecht Vindevogel: het betreft de oudste, dieperin gelegen vleugel met twee puntgevels. Een bouwnaad boven de begane grond wijst echter op een mogelijke latere verhoging van het gebouw. Al in 1909 wordt een uitbreiding gedaan in het verlengde van het hoofdvolume naar de straatzijde toe met twee smalle (later deels afgebroken en deels verbouwde) vleugels. In 1912, uitbreiding in het verlengde van de bouw van 1907. Een grote uitbreiding volgt nog in 1923 (pas geregistreerd in 1929) wanneer op vraag van Victor Claessens-Vindevogel de bedrijfsruimte wordt verlengd in zuidwestelijke richting tot tegenaan de huidige Westerlaan (toen Vennestraat); ook het ten noorden aanpalend perceel wordt bebouwd met fabrieksgebouwen aan de Molenstraat. Bij het overlijden van oprichter Victor Claessens in 1929 wordt het bedrijf verdergezet door Armand Claessens die een villa laat bouwen aan de toenmalige Vennestraat (registratie door het kadaster pas in 1932). Kleine uitbreidingen, slopingen en verbouwing worden in het kadaster nog vermeld in de jaren 1950 en 1960. In 1992-1996 wordt aan de straatzijde een bestaand gebouw gesloopt en een nieuw kantoorgebouw opgetrokken naar ontwerp van de Gentse architect Stéphane Beel in samenwerking met de uitvoerende architect Johan Janssens (Anzegem).

Beschrijving

Hedendaags kantoorgebouw, haaks op de oude bedrijfsgebouwen opgetrokken, parallel met de straat. Opvallend volume dat naar de noordzijde zwaar overkraagt, binnenin de locatie van de directieruimte met via een groot venster zicht op het fabrieksterrein en het in- en uitrijdende verkeer. Begane grond ingenomen door receptie, ontvangstruimte en kleine patio; boven bevinden zich - rustiger gelegen - enkele kantoorruimtes. Het kantoorgebouw lijkt aan de noordzijde op straatniveau als het ware aan te leunen tegen een gesuggereerd virtueel buurvolume, waarmee het het terrein afbakent. Fabrieksterrein voorzien van grote betonplaten.

Achterliggende bedrijfsgebouwen: verankerde, bakstenen constructies onder twee parallel gelegen zadeldaken met mechanische pannen, dwars op de straat georiënteerd. Begane grond met aan straatzijde licht getoogde vensteropeningen, zie oudste restanten van het complex; op de verdieping hoge vensters onder metalen leggers. Uitbreiding tot aan de huidige Westerlaan met art-deco-inslag, zie kopgevels met doorgetrokken lisenen en in- en uitsprongen. Zijgevels geleed door rechthoekige traveeën afgezoomd door baksteenmetselwerk. Rechthoekige openingen onder betonnen strekken en met vensters voorzien van kleine verdelingen. Zaagtanddaken.

 • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Waregem, 1907/19, 1923-1929/46, 1995/26.
 • Atlas Fascikel 2, Hedendaagse architectuur in zuidelijk West-Vlaanderen, Kortrijk, 2002, p. 84.
 • COOREVITS S., DE CLERCQ E., Vensters op het verleden. Erfgoedwandeling in Waregem, Waregem, 2006, p. 25.
 • Dit is West-Vlaanderen, 3, 1962, p. 2007.

Bron     : Vanwalleghem A. & Creyf S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem met deelgemeenten Sint-Eloois-Vijve, Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Creyf, Silvie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties

 • Is gerelateerd aan
  Art-decovilla

 • Is deel van
  Molenstraat

 • Is deel van
  Westerlaan


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Bedrijfsgebouwen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/207432 (Geraadpleegd op )