erfgoedobject

Maalderij

bouwkundig element
ID
207451
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/207451

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Maalderij
    Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010

Beschrijving

Voormalige maalderij met molenaarshuis van de Berlingmolen of Bergelinkmolen, ook molen Cloet genoemd. Thans veevoederbedrijf Voeders Callewaert.

Historiek

Op de Ferrariskaart (1770-1778) wordt nog geen bebouwing weergegeven. In het laatste kwart van de 18de of het eerste kwart van de 19de eeuw wordt de Bergelinkmolen opgericht, een tweezolder-staakmolen die zal gebruikt worden als graan- en oliemolen. Op het primitief kadasterplan (1817) wordt een houten staakmolen op teerlingen aangeduid ten noorden van de straat (tussen huidige nrs. 59-61). Ten zuiden van de straat liggen de molenaarswoning en bijgebouw. De molensite is eigendom van de familie Vander Espt uit Kortemark. In 1839 registreert het kadaster de bouw van een nieuwe grotere molenaarswoning op de plaats van het bijgebouw. De oude woning wordt omgevormd tot magazijn. Voor de aanleg van de weg in 1901 wordt een stuk van dit magazijn gesloopt. In maart 1908 wordt de molen afgebroken. De molenaar Cloet legt zich verder toe op de handel in meststoffen. In 1924 wordt de site verkocht aan Marcel Callewaert, die een primitieve maalderij opstart en handelt in meststoffen en granen, later ook veevoeders. In 1932-1933 registreert het kadaster de bouw van een maalderij op de plaats van het oude magazijn (ten oosten van de woning). In 1943 verschijnt een dwarse aanbouw aan westzijde van de woning, in 1945 een achterliggend bedrijfsgebouw. In de tweede helft van de 20ste eeuw doen zich nog diverse uitbreidingen voor. Het huidige bedrijf handelt nog voornamelijk in veevoeders.

Beschrijving

Woning van zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak in mechanische pannen. Gecementeerde voorgevel, rechthoekige vensteropeningen en rondboogdeur waarboven een mijtervormige kapelnis met heiligenbeeld. Boven de deur een voluutvormige sluitsteen met festoen. Ten oosten het magazijn onder haakse zadeldaken, straatgevels afgewerkt in eterniet. Verder nieuwere bijgebouwen.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Ardooie, 1839/4, 1901/8, 1908/11, 1932/16, 1933/19, 1943/15, 1945/13, 1953/45, 1956/26.

Bron     : Santy P. & Boone B., met medewerking van Callaert G. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ardooie met deelgemeente Koolskamp, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL44, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Boone, Benjamin, Santy, Pieter
Datum  : 2010


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Maalderij [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/207451 (Geraadpleegd op 15-06-2021)