Herberg 't Bloemgat

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Ardooie
Deelgemeente Ardooie
Straat Bloemgatstraat
Locatie Bloemgatstraat 3, Ardooie (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Ardooie (geografische inventarisatie: 01-09-2008 - 01-01-2010).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herberg 't Bloemgat

Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010.

Beknopte karakterisering

Typologieherbergen, stallen

Beschrijving

Herberg " 't Bloemgat", gelegen aan de noordzijde van het driegemeentenpunt Ardooie-Meulebeke-Emelgem, op amper een tweehonderdtal meter van de gemeentegrens van Ingelmunster.

Historiek. Een kaart bij het landboek van Meulebeke uit 1654-1656 geeft de herberg "Blomgadt" weer gelegen aan de zuidzijde van de straat. Op de Ferrariskaart (1770-1778) wordt bebouwing weergegeven op de huidige plaats aan de noordzijde van de weg, met vermelding "Blomgat Cabaret". Het toponiem "Blo(e)mgat" wordt gebruikt als wijk- en herbergnaam, een oudste vermelding komt volgens De Flou voor in 1640: "aent straetkin by het Velt aen het Blomgadt". Eén van de vijvers binnen het "Ardoye Veldt" is de "Blo(e)mgatvijver", omschreven in het landboek van Meulebeke (1654-1656) als "vyvere ghenaempt den blomgat vyvere wesende een dryehouckte partye door welcke vyvere dese prochie van meulebeke is scheeden". Op 19de-eeuwse mutatieschetsen komt de benaming "Blomgathoek" voor.

Op het primitief kadasterplan (1817) wordt de herberg weergegeven binnen het huidige grondplan. De herberg is in het midden van de 19de eeuw eigendom van Auguste de Jonghe d'Ardoye. Circa 1866 wordt een bijkomend parallel landgebouw opgetrokken. In het midden van de 20ste eeuw is de herberg eigendom van vrederechter Hubert Lagae-Vanden Bussche uit Harelbeke.

Beschrijving. Eenlaagswoning met stalgedeelte, in witgeschilderde baksteenbouw, onder zadeldak in zwartgeglazuurde Vlaamse pannen. Woon- of herberggedeelte van vijf traveeën, met getoogde muuropeningen met betegelde onderdorpels, nieuw schrijnwerk met luiken. Linker stalgedeelte met rechthoekige stalvensters met schuifluikjes. Opschrift "'T BLOEMGAT" op de zijgevel en boven de toegangsdeur.

Parallel aangebouwd bijgebouw onder zadeldak in mechanische pannen met vernieuwde achtergevel.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207: Mutatieschetsen, Ardooie, 1866/12.

  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Deel II, Brugge, 1921, kolommen 169-170.

Bron: Santy P. & Boone B., met medewerking van Callaert G. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ardooie met deelgemeente Koolskamp, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL44, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Boone, Benjamin & Santy, Pieter

Relaties

maakt deel uit van Bloemgatstraat

Bloemgatstraat (Ardooie)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.