erfgoedobject

Hoeve

bouwkundig element
ID
207511
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/207511

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010

Beschrijving

Hoeve, bestaande uit 19de- en 20ste-eeuwse hoevegebouwen op site die opklimt tot de 18de eeuw, met cichorei-ast uit 1913/1942.

Historiek

Voorkomend op de Ferrariskaart (1770-1778) en op de kaart van het tweede deel, negende begin van het landboek van Ardooie (1778), als twee volumes op L-vormig grondplan met een derde volume ten noorden. Weergegeven op het primitief kadasterplan (1817) en op de Atlas der Buurtwegen (1846) met vier losstaande gebouwen, in vierkant opgesteld rondom het erf, met ten noordoosten daarvan een bakhuis. Ten noorden bevindt zich de huiskavel met boomgaard en moestuin.

Gedurende het grootste deel van de 19de eeuw is de hoeve eigendom van de Brusselse grafelijke familie d'Andelot. In 1866 wordt volgens het kadaster het boerenhuis voor de eerste maal vergroot aan de westzijde. In 1907 wordt de hoeve verkocht aan de pachters Amaat en Cyriel Maes. Aan de bestaande schuur ten zuiden van het erf wordt in 1913 een cichorei-ast aangebouwd. Op de hoek met de Veldakkerstraat wordt een kapel geregistreerd. In 1942 wordt het bakhuis afgebroken en wordt de cichorei-ast vergroot. In 1952 komt de hoeve door huwelijk in handen van Maurits Desimpel, steenbakker uit Kortemark. De hoeve is aan oostzijde uitgebreid met nieuwere nutsgebouwen.

Beschrijving

Losstaande hoevegebouwen rondom erf met grasperk, boom en losse verharding. Toegankelijk vanaf de straat via ijzeren hek tussen nieuwe overhoekse bakstenen pijlers met ingewerkt natuurstenen schild. Aan de noordzijde van het erf een boerenhuis van één bouwlaag onder zadeldak in zwartgeglazuurde mechanische pannen (nok haaks op straat), met centrale klokkenruiter. Nieuwe gootlijst. Erfgevel van zeven traveeën in paarse baksteen, verlevendigd door gebruik van witte baksteen voor banden, tandfries en ontlastingsboogjes. Getoogde muuropeningen met nieuwe T-ramen en luiken. Meest westelijke travee is laatst bijgebouwd (zie bouwnaad), op de zijgevel met rondbogige zolderraampjes en nieuw groot raam op begane grond, vergrote muuropeningen aan de noordzijde.

Ten zuiden parallel met het woonhuis het schuurvolume met aangebouwde asten. Schuurgedeelte onder zadeldak in mechanische pannen, aan de erfzijde met nieuw parement en ingebrachte garagepoorten, aan de zuidzijde met bewaarde schuurpoort; centraal hoger opgetrokken astgedeelte uit 1913 onder zadeldak in Vlaamse pannen, geleed door lisenen en met nieuwere muuropeningen (betonlateien); nieuwer astdeel uit 1942, hoger opgetrokken onder betonnen zadeldakje met luchtstraat (haakse nok), drie niveaus, stervormige en ronde ankers, rechte muuropeningen onder betonlateien, straatgevel gekenmerkt door ontdubbeld schouwkanaal.

Ten noordoosten van het boerenhuis een haaks landgebouw in donkerrode baksteenbouw onder zadeldak in mechanische pannen (nok parallel met straat), getoogde muuropeningen, geïntegreerd bakhuis of zomerkeuken (zie schoorsteen). Ten noorden van het boerenhuis strekt zich de boomgaard uit, omhaagd door een hulsthaag, met op de hoek van het perceel een kapel.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Ardooie, 1866/9, 1913/12, 1942/10.

Bron     : Santy P. & Boone B., met medewerking van Callaert G. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ardooie met deelgemeente Koolskamp, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL44, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Boone, Benjamin, Santy, Pieter
Datum  : 2010


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/207511 (Geraadpleegd op 24-06-2021)