erfgoedobject

Neogotische kapel

bouwkundig element
ID
20752
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/20752

Juridische gevolgen

Beschrijving

 Eertijds vermoedelijk behorend bij nummer 31, circa 1900 ingenomen door de "Vereniging der helpsters van de zielen van het vagevuur". Heden "Psychomedisch centrum voor het vrij onderwijs". Grosso modo aangepaste gebouwen doch behouden neogotische kapel van circa 1900. Eénbeukige kapel met driezijdige absis onder afgewolfd zadeldak (leien) met klokkentorentje. Aan de straatkant puntgevel met hooggeplaatst spitsboogvenster voorzien van maaswerk. De absis met eenvoudige spitsboogvensters is aan de begane grond opengewerkt tot galerij zodat de bovenbouw rust op drie pilasters. Roosvensters onder de gootlijst van de zijgevel.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen  in Vlaanderen 4NB Z-W, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1979


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Neogotische kapel [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/20752 (Geraadpleegd op 16-06-2021)