erfgoedobject

Hoeve De Hoge Lucht

bouwkundig element
ID: 207537   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/207537

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve De Hoge Lucht
    Deze vaststelling is geldig sinds 09-11-2011

Beschrijving

Hoeve naar verluidt "De Hoge Lucht", net gelegen ten noorden van de Hooibeek. In kern zeker opklimmend tot de 18de eeuw, zie een kaart uit het landboek van Waregem, opgetekend door Anthone Van Outrive in 1753-1757. In 1879 laat Mathilde Van der Plancke uit Gent het woonhuis verbouwen. In 1884 worden bijgebouwen opgetrokken in het verlengde van het woonhuis tot tegenaan de 18de-eeuwse stalvleugel. Tijdens de inventarisperiode ondergaat de hoeve grote verbouwingswerken (onder meer sloop van de bijgebouwen van 1884 in het verlengde van het woonhuis).

Onverhard erf, toegankelijk via een dreef. Ten noorden gelegen boerenhuis, mogelijk daterend uit de 18de eeuw doch later verbouwd, zie verstoorde openingen in de erfgevel, voorzien van gecementeerde omlijstingen en sporen van de oorspronkelijke ontlastingsbogen. Bewaard eenlaags, 19de-eeuws volume van verankerde baksteen afgedekt door een zadeldak met golfplaten. Oostelijke zijgevel met twee oculi en een hoog laadluik. Achteraan opkamer. Achterliggend verankerd, bakstenen tweeledig bakhuis.

Schuurvolume, vermoedelijk ook mogelijk 18de-eeuws doch van op de straat moeilijk zichtbaar. Naar verluidt staat op de ast het jaartal "1802".

  • ARCHIEF HEEMKUNDIGE KRING DE GAVERSTREKE: Foto’s, Herbergen-Hoeven.
  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Waregem, 1879/76, 1884/25.
  • RIJKSARCHIEF KORTRIJK, Aanwinsten VI, nr. 1938: Tweeden Canton, ... begint op d'hofstedeken van Mijnheer van Poteghem, bewoont by Joos Merlier, begrypende de landen tegen Desselghem, 't goedt van Mynheer Pyl tot den heerwegh leedende alsoo naer 't goet te Cazeele, houdende de straete tusschen d'huyscauters end den Peracker, 't goet te Cazeele ende Sint Jan, daerinne begrepen, Eyndende op t hofstedeken van Joannes en Frans de Rycke, in Landboeck der prochie van Waereghem, Anthone Van Outrive, 1753.

Bron     : Vanwalleghem A. & Creyf S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem met deelgemeenten Sint-Eloois-Vijve, Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Creyf, Silvie, Vanwalleghem, Aagje


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve De Hoge Lucht [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/207537 (Geraadpleegd op 09-04-2020)