erfgoedobject

Hoeve Te Pijke

bouwkundig element
ID
207569
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/207569

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve Te Pijke
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Goed "Te Pijke". Imposante hoeve, zeker opklimmend tot de 18de eeuw, zie eerste weergave op een kaart uit het landboek van Waregem, opgetekend door Anthone Van Outrive in 1753-1757. Van den Hende beweert dat de hoeve zelfs al bestaat op het einde van de 16de eeuw wanneer er sprake is van "lande ende bosschen II bunderen ghenaempt de pijcken bosschen". De hoeve en verschillende omliggende percelen land en bos zijn volgens de 18de-eeuwse kaart eigendom van de weduwe van Johannes Hoste. Op het primitief kadasterplan (circa 1835) vermeld als "Terpreeken hofstede", eigendom van Graaf D'haene de Steenhuyse van Gent, en bestaande uit het woonhuis ten noorden, een landgebouw met verderop een bakhuis ten oosten en ten westen, en dicht langs de "Pont weg" de schuur. Op de kaart van het Dépôt de la Guerre van circa 1859-1861 wordt de straat vermeld als "Kappelleken Ferme". Op de kaart van het Institut Cartographique Militaire (1898) aangeduid als "Goed te Pyke ferme". In 1910 (registratie in 1911) laat landbouwer Jozef Verhelst een chicorei-ast optrekken tegenaan het landgebouw, volgens de gegevens van het kadaster vergroot tot tegenaan het bakhuis in 1912. Vermoedelijk in de jaren 1990, bouw van een tentoonstellingsruimte op het erf, verbonden met de voormalige schuur. Thans gelegen tussen de Pijk- en Aststraat en deels in gebruik als werk-, winkel- en tentoonstellingsruimte.

Aan straatzijde, langwerpige voormalige schuur van wit beschilderde en verankerde baksteen, afgedekt door een zadeldak met knik, lichte overkraging en Vlaamse pannen. Uiterst links, drie voormalige staldeuren. Kopgevel met licht getoogde opening onder rollaagje, vlechtingen en oculus. Recente vooruitspringende ingang.

Woonhuis moeilijk zichtbaar van op de openbare weg. Verankerde, bruine baksteenbouw onder schilddak met zwarte pannen.

Cichorei-ast: bruine baksteenbouw onder platte bedaking met kleine openingen.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Waregem, 1911/32, 1912/59.
  • Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten VI, nr. 1938: Negensten Canton, Beginnende den bosch Sieur Adriaen François Cardon, d’hofstenden Ingel Duyck, d’heer Ghesquirre, Jacobus Vanhoutteghem, Joannes van Rechem, François de Winter, ‘t goet te Pycken, ende noorts de gronden van oosten de Pyckstrate, Eyndende... een partie landt ende bosch van ‘t goet te Pycke by den Wallegracht, in Landboeck der prochie van Waereghem, Anthone Van Outrive, 1753.
  • MEURIS P., Straatnamen in Waregem, een bespreking van de Waregemse straatnamen anno 1992, Waregem, 1992, p. 34.

Bron: VANWALLEGHEM A. & CREYF S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem, Deel I: Stad Waregem, Deelgemeente Sint-Eloois-Vijve, Deel II: Deelgemeenten Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje; Creyf, Silvie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Hoeve Te Pijke [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/207569 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.