erfgoedobject

Dokterswoning

bouwkundig element
ID
20762
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/20762

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Dokterswoning
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Burgerhuis
    Deze vaststelling was geldig van tot

Beschrijving

Dit burgerhuis in eclectische stijl werd in 1895 ontworpen door de Gentse architect Adrien Ledoux in opdracht van dokter Charles Gevaert-Verhelst. Hij liet gelijktijdig het naastliggende neoclassicistische herenhuis Muinkkaai 4 verbouwen tot dokterspraktijk. Het nieuw gebouwde hotel en de verbouwing van het bestaande herenhuis werden kadastraal geregistreerd in 1897.

Charles Gevaert-Verhelst (Gent, 1861-Gent, 1902), was in 1892 gehuwd met Elise Charlotte “Alice” Verhelst (1861-1955). Hij studeerde voor arts in Gent, en specialiseerde zich in neus-, keel- en oorziekten in Wenen. Vervolgens was hij als assistent interne geneeskunde verbonden aan de Gentse universiteit, en werd in 1886 benoemd aan het burgerlijk hospitaal de Bijloke, waar hij dienst neus-, keel- en oorziekten uitbouwde. Hij werd bekend voor zijn innovatieve, chirurgische behandeling van kroep met de luchtpijpsnede, maar overleed zelf op 41-jarige leeftijd aan een dodelijke kwaal. Zijn weduwe vestigde zich in 1905 met hun enige dochter Yvonne in Brussel.

Adrien Ledoux ontwierp in het laatste kwart van de 19de eeuw zowel woningen met neoclassicistische lijstgevels als neotraditionele woningen in baksteenarchitectuur.

De woning in neotraditionele baksteenarchitectuur valt op in het straatbeeld dat gekenmerkt wordt door een vrij homogene aaneengesloten bebouwing van neoclassicistische rijwoningen met bepleisterde gevelvlakken.

De rijwoning telt drie bouwlagen boven een souterrain en onder een mansardedak met leien. De lijstgevel staat op een hardstenen plint, waarin twee souterrainvensters met smeedijzeren dievenijzers uitgewerkt zijn, en wordt bovenaan afgelijnd door een geprofileerde kroonlijst. Het gevelvlak is opgebouwd uit baksteenparement met knipvoegen, horizontaal geleed door geprofileerde water- en cordonlijsten. De woning is ingedeeld in twee gelijke traveeën, waarbij de met een statige dakkapel bekroonde rechtertravee licht risaliteert. De gevel wordt eveneens verticaal geaccentueerd met een sterke verticale lijnvoering door het creëren van een risaliet, door het accentueren van de lange smalle gekoppelde vensteropeningen en de doorlopende natuurstenen omlijsting van de vensters. Op de gelijkvloerse verdieping is de linkertravee opgedeeld in een houten beglaasde deur onder klokvormig bovenlicht en een enkelvoudig rondbogig venster. Een geprofileerde hardstenen waterlijst bekroont beide en loopt  door over de gevel en rondboogvenster van de rechter travee. In de borstwering van beide vensters, onder een hardstenen lekdrempel steekt er een hardstenen paneel met geometrische ruitvormige versiering.

Beide traveeën op de eerste verdieping worden gekenmerkt door twee identieke gekoppelde rechthoekige vensters binnen een hardstenen omlijsting bestaande uit gehoekte colonnetten met een vlakke schacht waarop gestileerde halve rozetten en ruiten en bekroond met een vierkant kapiteel met drie cirkels onder een geprofileerde abacus. Op de middenstijl is een erg decoratieve pilaster uitgewerkt met sokkel, een naar onderen toe verjongende vlakke schacht en een bekronend samengesteld kapiteel met onder meer vaas- en voluutmotieven. In de rechtertravee is deze vensterpartij voorzien van vensterdeuren die uitgeven op een hardstenen balkon. Dit balkon steunt op twee voluutconsoles en was oorspronkelijk rondom voorzien van smeedwerk tussen postamenten. De voorzijde van het balkon is heden gecementeerd. Op de tweede verdieping is eenzelfde vensterpartij met omlijsting aanwezig, maar met rondboogvormige gekoppelde ramen en eenvoudiger van decoratie. Afgelijnd door de lijsten zijn er tussen de vensters van beide verdiepingen twee casementen met een centraal cirkel- en ruitmotief aangebracht tussen postamenten. De dakverdieping wordt gekenmerkt door twee dakvensters. Boven de linkertravee een klein rechthoekig mansardevenster uitgewerkt in hout, onder een geprofileerde kroonlijst waarboven een rondbogig fronton. Boven de rechter travee prijkt een rijk in natuursteen uitgewerkt dakvenster op een sokkel met postamenten, zijdelings gevat tussen colonnetten met geprofileerd kapiteel, onder een architraaf met kroonlijst en bekroond met een rondboog.

De woning kreeg volgens de bouwplannen een klassieke enkelhuisindeling mee. Via een klein portaal met trap bereikt men de vestibule met trappenhuis op bel-etageniveau. De vestibule verschaft toegang tot een kleine ontvangstruimte vooraan en de dienkamer achteraan alsook op het flankerend salon en de eetkamer met de wintertuin. Achter de traphal is een smallere aanbouw waarin een toilet en een dienstruimte uitgewerkt is.

De huidige indeling van de woning is niet gekend.

  • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, Mutatieschetsen Gent, afdeling IV (Gent), 1897/10.
  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen van particuliere woningen, G12, 1895/Q/14.

Auteurs: De Caluwé, Carlo; Janssens, Karolien
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Dokterswoning [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/20762 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.