erfgoedobject

Hoeve

bouwkundig element
ID
207623
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/207623
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Hoeve, bestaande uit voornamelijk 19de- en 20ste-eeuwse gebouwen op oudere site.

Historiek

Op de Ferrariskaart (1770-1778) komen op deze plaats twee volumes voor in L-vormige constellatie. Een zijstraat van de Izegemsestraat loopt over de huidige erfoprit en langs de hoeve om aan te sluiten op het huidige tracé van de Sterrestraat, op de Atlas der Buurtwegen gekend als een stuk van de "Cloetbergstraet". De hoeve komt voor op het primitief kadasterplan (1817) als woonhuis-stal en schuur op de huidige locatie, met westelijk bijgebouw. Rond 1835 is de hoeve eigendom van landbouwer Jan Roelens. Tegen het midden van de 19de eeuw komt deze in handen van Victor de Bethune uit Brussel.

In 1856 wordt een noordelijk bijgebouw opgetrokken, vermeld als "suikerijdroogerij" of cichorei-ast. Aan de schuur wordt een haakse vleugel toegevoegd. In de jaren 1870 is de hoeve eigendom van Louis Gillès de Pélichy uit Antwerpen.

Tijdens het interbellum is de hoeve eigendom van landbouwer Jules Kindt-Vandewaetere. In 1931 wordt de haakse schuurvleugel terug afgebroken en krijgt de schuur zijn huidige vorm. Het westelijke bijgebouw wordt afgebroken. In 1940 wordt een gedeeltelijke vernieling van de landgebouwen gemeld, mogelijk wordt een stuk van de schuur vernield en heropgebouwd. Aanpassing en verschijning van de noordelijke (oudere) bijgebouwen wordt geregulariseerd.

Beschrijving

Roodbakstenen hoevegebouwen rondom een semi-verhard erf, toegankelijk via erfoprit in grind, afgesloten met ijzeren hek tussen gietijzeren pijlers.

Ten oosten het boerenhuis met aangebouwde stal onder lagere nok. Woning met gecementeerde erfgevel met voegwerkimitatie van vijf traveeën. Voorliggende gekasseide stoep. Een zesde opkamertravee zit onder dezelfde lagere nokhoogte van de aanpalende stal. Getoogde muuropeningen met vernieuwde T-ramen, vernieuwde deur. Aan noordzijde een 20ste-eeuwse aanbouw van twee traveeën onder platte bedaking. Staldeel aan erfzijde voorzien van dakoverkraging op schoren. Voorliggende bakstenen stoep. Nieuwe poortopening, tweeledig houten staldeurtje.

Ten zuiden haaks op boerenhuis-stal een schuurvolume met centrale poortopening (nieuwe poort), nieuwere staldeuren en -vensters. In de rechtertravee een gedichte getoogde lagere poortopening.

Ten noorden van het woonhuis een ruïneus kleiner stalletje, in rode baksteenbouw onder zadeldak in Vlaamse pannen (nok oost-west), getoogde staldeurtjes, onder meer tweeledig. Aan de noordzijde van het erf een wagenhuis (voormalige cichorei-ast?) opgebouwd uit bakstenen zijmuren met beplankte zijgeveltoppen, onder zadeldak in Vlaamse pannen (nok parallel aan de straat); latere aanbouwen.

De lagere ligging van de voorliggende weide kan wijzen op klei-ontginning (uitgebrikte gronden) voor een plaatselijke steenbakkerij.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Ardooie, 1864/37, 1931/76, 1940/58, 1941/35.

Bron     : Santy P. & Boone B., met medewerking van Callaert G. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ardooie met deelgemeente Koolskamp, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL44, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Boone, Benjamin, Santy, Pieter
Datum  : 2010


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/207623 (Geraadpleegd op 25-02-2021)