erfgoedobject

Classicistische stadswoning

bouwkundig element
ID
207655
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/207655

Juridische gevolgen

Beschrijving

Classicistische woning vermoedelijk samen met het huidige nummer 17 gebouwd in het eerste kwart van de 19de eeuw in opdracht van notaris Joseph Dufaux.

Site in de 18de eeuw mogelijk al bebouwd doch niet specifiek te achterhalen, zie landboek van Waregem, opgetekend door Anthone Van Outrive in 1753-1757. Eerste weergave van de huidige bebouwing is terug te vinden op het primitief kadasterplan (circa 1835): samen met het huidige nummer 17 vormt de nummer 21 één woning met een achtergelegen landgebouw (achter het huidige nummer 17) en een later afgebroken zoutziederij (palend aan het landgebouw maar dwars georiënteerd en gelegen achter het huidige nummer 21). Volgens de gegevens van het kadaster werd de achtergevel ten laatste in 1864 voorzien van een kleine rechthoekige uitbouw. In 1871 wordt de woning opgesplitst in de huidige nummers. Geen verdere veranderingen geregistreerd in het kadaster doch vrij ingrijpende verbouwing van onder meer de ingangtravee met balkon, vermoedelijk in de interbellumperiode, en van de achtergevel en het dakvenster aan de straatkant, vermoedelijk te situeren in het derde kwart van de 20ste eeuw.

Verankerde, bepleisterde en beschilderde lijstgevel, afgedekt door een pannen zadeldak; arduinen plint. Rechthoekige openingen in licht geriemde omlijsting met sluitstenen. Inkom geaccentueerd door flankerende smalle vensteropeningen, de deuromlijsting met waterlijst en erboven de brede, ijzeren balkonleuning; het balkon zelf is echter onbereikbaar wegens het dichten van een voormalig vensterdeur. Vernieuwd schrijnwerk en kroonlijst.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Waregem, 1864/120, 1871/18.
  • Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten VI, nr. 1938: Sevensten Canton, Begint aen het lant ende bosch van Pieter en Joos Huys aende Vyfweegsche straete begrypende d'hofstede van den heer de Bisschop, de gronden voor d'hofstede Caerel Blaublomme, ende d'hofstede ende landen van den voornomden Huys, begrypende het gelent den roosman, den noordcant van den Plaetsemeulencoutter, ende soo voorts tot ende met n° 974 wesende den huyse ende erfve van Geeraert Van Drousbeke, hoedwasscher, in Landboeck der prochie van Waereghem, Anthone Van Outrive, 1753.

Bron: VANWALLEGHEM A. & CREYF S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem, Deel I: Stad Waregem, Deelgemeente Sint-Eloois-Vijve, Deel II: Deelgemeenten Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje; Creyf, Silvie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Classicistische stadswoning [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/207655 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.