erfgoedobject

Ensemble van burgerhuizen

bouwkundig element
ID: 20766   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/20766

Juridische gevolgen

Beschrijving

Ensemble van burgerhuizen aansluitend bij de strengere baksteenarchitectuur uit de dertiger jaren gekenmerkt door de ideeën der Nieuwe Zakelijkheid. Ingepast in het reeds bestaande straatbeeld door het aanhoudend gebruik van voortuintjes met ijzeren tuinhek en van uitspringende travee of bovenverdieping.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen  in Vlaanderen 4NB Z-W, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1979

Aanvullende informatie

De woningen werden allemaal ontworpen omstreeks 1930, namelijk nummer 23 ontworpen door Guillaume Monnier (1932), nummer 33 door Carlos Malfait (1932), nummer 35 naar ontwerp van Frans Nuyens (1930), nummer 39 naar ontwerp van Maurice Baecke (1933), nummer 41 ontworpen door Louis Cleppe (1931) en nummer 43 door H. Van den Broecke (1929).
  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1932/M/27, 1932/M/21, 1930/M/40, 1933/M/15, 1931/M/10, 1929/M/61.
Auteurs : Verhelst, Julie
Datum: 25-11-2014

Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Ensemble van burgerhuizen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/20766 (Geraadpleegd op 09-07-2020)