Parochiekerk van de Heilige Familie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Waregem
Deelgemeente Waregem
Straat Toekomststraat
Locatie Toekomststraat zonder nummer, Waregem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Waregem (geografische inventarisatie: 01-01-2009 - 31-01-2010).
  • Thematische inventarisatie 20ste-eeuwse kerken (geografische inventarisatie: 01-07-2008 - 31-12-2009).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk van de Heilige Familie

Deze vaststelling is geldig sinds 09-11-2011.

Beknopte karakterisering

Typologieparochiekerken
Stijlneoromaans
Dateringna WO II
Betrokken personen

Beschrijving

Neoromaanse kruiskerk van 1951-1953, ontworpen door architect Maurice Allaert en gelegen langs de Broekstraat en tussen de Zeswegenstraat en de Toekomststraat. De georiënteerde kerk wordt omgeven door een geasfalteerde parking en rondom de kerk bevinden zich sinds 1955 vijf kapelletjes van de ommegang van Sint-Cornelius met beelden van de hand van Van de Moortele uit Wielsbeke.

Historiek. In 1941 geeft de bisschop van Brugge de opdracht om op de wijk Gaverke een nieuwe parochie op te richten, wat gebeurde op 14 augustus 1942. De drie op de wijk aanwezige scholen (de Mariaschool, zie Broekstraat, de Sint-Jozefs Vrije Beroepsschool, zie Toekomststraat en de Kind Jezusschool, later opgegaan in de net vernoemde school) geven de aanleiding voor de keuze van de patroon van de nieuwe parochie: Heilige Familie. Op 6 september wordt de eerste pastoor, E.H. Georges Lammertijn, geïnstalleerd en in 1948 worden de plannen van de Kortrijkse architect Maurice Allaert (1882-1960) voor het nieuwe kerkgebouw definitief goedgekeurd. Met de bouw van de kerk wordt gestart in 1951 door aannemer A. Cottijn uit Heule en de kerk wordt voor het eerst in gebruik genomen in december 1953. Op 29 november 1953 wijdt deken Maes de drie klokken in die gegoten werden bij Michiels in Doornik. Op 5 juli 1954 vindt de inwijding plaats door Monseigneur Desmet. In 1957 worden de brandglazen gestoken door glazenier Olivier Ganton uit Gent en in 1963-1964 worden de ramen in het schip vervangen door glas-in-loodramen (flessenbodems). In 1965 worden brandramen met de Vier Evangelisten geplaatst in de vensters van de kruisbeuk, aan de noordkant, geschonken door de firma Devos Gebroeders, een weverij, met opschrift "LEVEN IS WEVEN – STERVEN IS AAN GOD ZIJN STUK AFGEVEN" en aan de zuidkant met de wapens van Monseigneur Desmet en de woorden "DEZE KERK WERD GECONSACREERD DOOR MGR. DESMET – 5 JULI 1954". Het orgel, ontworpen door Jean Bruggeman uit Marke, is ingewijd en ingespeeld op 9 oktober 1987.

Beschrijving. De plattegrond ontvouwt: een driebeukig schip van vier traveeën, een transept met vlakke sluiting, lager koor met halfronde absis. In de oksel van het schip en de noordelijke transeptarm bevindt zich een voorgeplaatste toren op rechthoekig grondplan. In de oksel van de zuidelijke transeptarm en het koor, sacristie op L-vormige plattegrond.

Materialen. Opgetrokken uit Doornikse hardsteen. Zadel- en spitsdaken van leipannen.

Neoromaanse kruiskerk met westelijke puntgevel, afgelijnd door twee versneden steunberen en geflankeerd door lage, iets achteruit liggende zijbeuken. Rondboogportaal onder rondbogig drielicht op waterlijst en met blinde, door zuiltjes gelede, ondiepe nis in het topstuk. Zijtraveeën geritmeerd door steunberen die doorlopen in luchtbogen. Rondboogvensters in de gevels van het schip en van de zijbeuken. Vereenvoudigde transeptgevels - zie twee smalle rondboogvensters en horizontaliserende waterlijsten - gevat tussen twee versneden steunberen. Dito ritmering van de koorgevel. Vierkante toren geaccentueerd door middel van steunberen; vier rondboognissen met lichtsleuven onder de rondboogopening met galmgaten. Zeer beperkte toepassing van sculptuur: enkel kruis op de westgevel.

Interieur. Deels bepleisterd en wit beschilderd. Natuurstenen pijlers, op de hoeken uitgewerkt met halfzuiltjes, onder rondbogige scheibogen. Overwelving van kruisribgewelven opgevangen op kleine consoles tussen de vensteropeningen. Dito overwelving in de zijbeuken, transeptarmen en koor. Glasramen met de Zeven Sacramenten (koor) en de Heilige Familie geflankeerd door een engel (westgevel).

Mobilair. Deels 18de-eeuws hoofdaltaar. Biechtstoel van 1911 afkomstig uit het Engels Klooster van Brugge. Eikenhouten zijaltaren toegewijd aan de Heilige Cornelius en aan Onze-Lieve-Vrouw van omstreeks 1700 afkomstig van het klooster van de Minderbroeders te Sint-Truiden. Preekstoel uit het Grootseminarie van Brugge en oorspronkelijk afkomstig uit de Duinenabdij van Koksijde. 17de- en 18de-eeuwse schilderijen. Glasramen met voorstellingen uit het weefambacht, de sacramenten en afbeeldingen van de Heilige Familie. Kruisweg afkomstig van de Sint-Amanduskerk van Bellegem van circa 1850-1860. Schilderijen uit de 17de, 18de en 19de eeuw en heiligenbeelden uit de 17de, 18de, 19de en 20ste eeuw.

  • NOLF M., Waregem binnenste buiten, in De Gavergids, 12, 2005, 2, p. 23-26.
  • Parochie H. Familie 50 jaar: Gaverke waregem, 1942-1992, Waregem, 1992.
  • ROOSE-MEIER B., VERSCHRAEGEN H., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie West-Vlaanderen. Kanton Harelbeke, Brussel, 1977, p. 35-37.

Bron: Vanwalleghem A. & Creyf S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem met deelgemeenten Sint-Eloois-Vijve, Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Creyf, Silvie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2010

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Toekomststraat

Toekomststraat (Waregem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.