erfgoedobject

Begraafplaats Sint-Eloois-Vijve

bouwkundig element
ID
207785
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/207785

Juridische gevolgen

Beschrijving

Begraafplaats van Sint-Eloois-Vijve, gelegen tussen de Emiel Clausstraat en de Gaverbeek. Volgens het kadaster aangelegd door de gemeente Sint-Eloois-Vijve in 1966, nadat eerder dat jaar het oude kerkhof bij de kerk werd opgeheven (zie Sint-Elooisplein) en het perceel grond ten zuiden van de Emiel Clausstraat werd aangekocht van de Commissie van Openbare Onderstand. In 1994 wordt de begraafplaats uitgebreid met een perceel ten westen van de bestaande begraafplaats. Recente inkomgebouwen daterend uit het begin van de 21ste eeuw. Inkomgebouwen (onder meer mortuarium) aan de straatkant uit grijze baksteen met centraal een betonnen rondboogvormige toegangspoort, afgesloten met een ijzeren hek aan de straat. Deels omhaagde, deels ommuurde sobere begraafplaats, met geasfalteerde hoofdpaden en zijpaden in grind. Tussen het gedeelte van 1966 en 1994 bevindt zich een haag en muur.

De begraafplaats van 1966 wordt gekenmerkt door eenzelfde kruisvormige grafstenen in grasvelden. Bij de inkom geplaatst kruis als rustplaats voor overledenen in de periode 1953-1960 (rechts) en kruis als rustplaats voor overledenen van vóór 1953 (links). Centraal geasfalteerd pad leidend naar calvariekruis op bakstenen verhoog, omringd door kruisvormige grafstenen van (ere-)burgemeesters, ambassadeur en erepastoor. Het achterste gedeelte van 1966 en het gedeelte van 1994 tonen een verscheidenheid aan graven.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Sint-Eloois-Vijve, 1966/5, 1994/15.
  • DUCATTEEUW E., VANDERMAELEN L., WANTE L., Historische kaart Waregem, in De Gaverstreke, jg. 20, 1992, p. 37.

Bron: VANWALLEGHEM A. & CREYF S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem, Deel I: Stad Waregem, Deelgemeente Sint-Eloois-Vijve, Deel II: Deelgemeenten Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje; Creyf, Silvie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Begraafplaats Sint-Eloois-Vijve [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/207785 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.