erfgoedobject

Onze-Lieve-Vrouw van Lourdesgrot

bouwkundig element
ID: 207801   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/207801

Juridische gevolgen

Beschrijving

Grot ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, opgericht in 1895 door Ursula Vandenbroeke, zuster van de toenmalige bewoonster van het aanpalende hof "Ter Linden" (nummer 1). Naast de Lourdesgrot loopt een pad verder naar een gekruisigde Christusfiguur; langs het pad bevinden zich vijf staties ter ere van Onze-Lieve-Vrouw en een beeld van de Heilige Jozef met kind.

Historiek

In 1894 vat juffrouw Ursula Vandenbroeke het plan op om bij de hoeve van haar zus een Lourdesgrot te bouwen volgens een schets die zij te Lourdes had gemaakt. De grot wordt in 1895 door boerenknecht Jules Waelkens opgetrokken op een moerassige plaats, waar tevens een bron ontspringt die onder meer door de boeren wordt gebruikt om boter te wassen. Voor de bouw worden rotsblokken uit de Pyreneeën aangevoerd en wordt gebruik gemaakt van stenen van de olieslagerij Boulez, Doornikse kalk en roggemeel.

Door de moerassige grond dreigt de grot met de jaren te vervallen. In 1934 doen de Kajotters een poging om de grot te redden. De definitieve restauratie komt er pas vanaf 1966 onder leiding van Maurice Dejonckere; ter versterking van de rots wordt 7m3 beton gegoten en worden draineerbuizen gelegd die het overtollige water leiden naar de aangrenzende vijver. In 2007 wordt de grot ernstig beschadigd door vandalen, waarbij de beelden worden vernield.

Beschrijving

Toegang tot de Lourdesgrot links van de erftoegang van het hof "Ter Linden". Smeedijzeren rondboogvormige toegang rustend op twee vierkante, stenen sokkels en bekroond door een biddende engel (opschrift "19 HV&Z"). Rondom de grot loopt een beekje en een gekasseid pad.

Met rotsblokken opgebouwde grot ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. Gedenkplaat met opschrift "WEES INDACHTIG DE ZIEL VAN JOUFROUW URSULA/ VANDENBROEKE/ OVERLEDEN TE VYVE ST ELOOI DEN/ 6 JANUARI 1901 IN DEN OUDERDOM/ VAN 56 JAREN DIE DEZE ROTS/ STICHTE IN HET JAAR 1895/ R.I.P.", in het begin van de 20ste eeuw geplaatst naast het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. Links van de grot, naast het beeld van Bernadette, is in de rots een afgesloten ruimte voorzien. Verhard gedeelte met betonplaten en kasseien voor de grot, waarop bidbanken geplaatst zijn.

Bij de Lourdesgrot vertrekt een verhard pad dat verder loopt langs hof "Ter Linden". Langs het pad staan vijf houten panelen vervaardigd door V. Recheme met de tekst van het weesgegroet en taferelen rond Onze-Lieve-Vrouw in houtsnijwerk. Op het einde van het pad, wit beschilderd, stenen beeld van Heilige Jozef met kind, op een sokkel gedecoreerd met rozetten.

Aan het begin van het pad bevindt zich een gekruisigde Christusfiguur; wit beschilderd, stenen beeld op eenvoudig houten kruis. Tegen het kruis is een steen met opschrift "HEER ONTFERM" geplaatst.

  • COUDIJZER M., Zo was Sint-Eloois-Vijve, s.l., 1985, p. 29.
  • DERAMMELAERE D., 100 jaar Lourdesgrot: Mariadevotie in Sint-Eloois-Vijve, in De Gavergids, jg. 3, 1995, nr. 2, p. 11-12.
  • NOLF M., Wandel- en fietsroutes, Waregem binnenste buiten (16), wandeling langs de residentiële straten van het centrum van Sint-Eloois-Vijve en de landelijke wegen van de Cauwenhoek, in De Gavergids, jg. 13, 2006, nr. 1, p. 28-29.
  • Vandalen vernielen Lourdesgrot in Vijve, in Het Vijvenaarke, 29/09/2007.

Bron     : Vanwalleghem A. & Creyf S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem met deelgemeenten Sint-Eloois-Vijve, Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Creyf, Silvie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2010


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Hoeve Hof Ter Linden

  • Is deel van
    Grottelaan

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Onze-Lieve-Vrouw van Lourdesgrot [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/207801 (Geraadpleegd op 31-10-2020)