erfgoedobject

Vlasserswoning met vlasschuur

bouwkundig element
ID: 207843   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/207843

Juridische gevolgen

Beschrijving

Vlasserswoning met achtergelegen vlasschuur, volgens het kadaster gebouwd in 1926 door vlashandelaar Franciscus De Jaeger uit Zelzate. Een studie met betrekking tot de vlasvezelbereidingsnijverheid in Vlaanderen vermeldt Frans Dejaeger in 1941 als strovlas- en zaailijnverhandelaar, vlasfabrikant, botenkoper en lijnzaadzuiveraar.

Vrijstaande burgerwoning met voortuintje afgesloten door laag bakstenen muurtje. Rode baksteenbouw onder pannen schilddak met hoge schoorstenen. Gebruik van arduin voor onder meer de plint, de doorgetrokken boven- en onderdorpels, de erker en de sluitstenen. Houten kroonlijst op klossen (zie zijgevel). Rechtertravee met een over de twee bouwlagen doorgetrokken, driezijdige erker onder leien dak; daarboven tuigevel met arduinen dekstenen en drielicht. Linkertravee met tweelichten onder ontlastingsboog met open voeg en arduinen druiplijst. Toegang in de rechterzijgevel onder een leien dakje rustend op houten schoren. Rechthoekige openingen met vernieuwd houtwerk.

Links van de woning, gekasseide oprit naar de achtergelegen schuur. Vijfbeukige vlasschuur onder pannen zadeldaken (nok evenwijdig met de weg). Verankerde baksteenbouw met centrale poort op hangrail aan de voor- en de achterzijde; boven beide poorten bevinden zich twee licht getoogde vensteropeningen.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Sint-Eloois-Vijve, 1926/19.
  • Onze vlasvezelbereidingsnijverheid. Jaarboek 1941. Textielcentrale, Kortrijk, 1941, p. 396.

Bron     : Vanwalleghem A. & Creyf S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem met deelgemeenten Sint-Eloois-Vijve, Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Creyf, Silvie, Vanwalleghem, Aagje


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Vlasserswoning met vlasschuur [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/207843 (Geraadpleegd op 25-05-2020)