erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
207914
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/207914

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Hoeve, met boerenhuis en hoevesite minstens opklimmend tot de 18de eeuw, met 19de-eeuwse hoevegebouwen en cichorei-ast.

Historiek

Op de Ferrariskaart (1770-1778) komt het boerenhuis op de huidige plaats voor, ten zuiden daarvan wordt een landgebouw op L-vormig grondplan weergegeven; de gebouwen liggen in een omhaagd perceel met oostelijke boomgaard. Het primitief kadasterplan (1817) toont het boerenhuis, de oostelijke stal en de zuidelijke schuur op de huidige plaats, met aan de westzijde een kleiner landgebouw. Ten noorden van de hoeve bevindt zich een ronde mote met walgracht, nog niet weergegeven op Ferraris, bij kadaster omstreeks 1835 vermeld als bosje, omringd door "vermaekwater". In die periode is de hoeve eigendom van Albert de Knuyt van Maldeghem, gekend als koopman te Brugge, vanaf 1859 is het goed in handen van Martinus de Knuyt. Op de Atlas der Buurtwegen wordt de hoeve weergegeven als "Ferme Depreetere". Rond 1862 wordt de zuidelijke schuur uitgebreid aan de oostzijde en wordt een schuur-stalvleugel aangebouwd met incorporatie van het kleine westelijke landgebouw, zodat een L-vormig grondplan ontstaat. In 1878 gaat de eigendom over op Marie de Knuyt de Vosmaer uit Oostende. Rond 1879 wordt de noordzijde van de oostelijke stalvleugel verlengd met een paardenstal. In 1893 wordt aan de overzijde van de straat een cichorei-ast gebouwd. Sinds het begin van de 20ste eeuw wordt de hoeve gepacht door de familie Vandewaetere. In 1912 wordt de hoeve verkocht aan André Van den Bogaerde-Serruys uit Oostende. Tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn er Duitse soldaten ingekwartierd. In 1918 wordt het dak van de schuur vernield door een granaat. Vanaf de jaren 1920 wordt op de hoeve een steenbakkerij ingericht met veldovens, naar verluidt zijn er onder meer stenen voor de heropbouw van de kerk van Ardooie vervaardigd. In 1939 brandt de zuidelijke schuur af, die wordt hersteld. De cichorei-ast wordt gebruikt tot in 1942. In 1964 registreert het kadaster de verkoop van de hoeve aan de huidige bewoner.

Beschrijving

Hoeve bestaande uit vrijstaande of halfvrijstaande landgebouwen rondom een onverhard erf met begrazing, centrale boom, grindpaden en kasseistroken. Toegankelijk via ijzeren hek tussen betonnen hekpijlers met bolbekroning.

Aan de noordzijde het eenlaagse boerenhuis onder zadeldak in mechanische pannen (nok parallel met de straat). Witgeschilderde gevels met gepekte plint. Erfgevel van zeven traveeën met getoogde muuropeningen, bewaarde T-ramen (grote roedeverdeling) en luiken.

Vlechtingen op de zijgevel, eertijds vermoedelijk voorzien van een strodak met aandak. Lagere aanbouw onder mank zadeldak, zijgevel met kozijnconstructies: houten kruiskozijn met kleine roedeverdeling, luikjes en dievenstaven, waarboven laadluik en houten gevelkapel met Onze-Lieve-Vrouwebeeldje.

Achterzijde (straatzijde) met rechthoekige muuropeningen onder houten lateien, houten schrijnwerk met grote roedeverdeling, voorzien van dievenstaven. Westelijk gedeelte met opkamer en twee getraliede keldervensters. Latere noordelijke uitbouw onder lagere haakse nok, onder meer met oculus, getoogde muuropeningen met bewaarde T-ramen (grote roedeverdeling) op bakstenen onderdorpels. Westelijk varkensstalletje onder lessenaarsdak, betonlateien.

Interieur. Balkenroosteringen, in de meeste ruimtes bekleed. Voutekelder met troggewelfjes tussen houten balken. Grote kamers met cementtegelvloeren.

Landgebouwen in rode baksteenbouw onder zadeldaken (voornamelijk mechanische pannen). Aan de oostzijde de langgerekte haakse stalvleugel met noordelijk paardenstal- en zuidelijk wagenhuisgedeelte. Aan de oostzijde voorzien van kleine hoge stalvensters, wagenkot met verticale beplanking en laadluiken in dakvensters onder haakse nok. Zadeldak in Vlaamse pannen, paardenstalaanbouw in mechanische pannen. Aan de erfzijde voorzien van getoogde muuropeningen en tweeledige staldeurtjes.

Interieur met bakstenen vloeren en natuurstenen slieten. Mijtervormige kaarsnis. Voorliggende kasseibestrating, afdak en mestvaalt tussen bakstenen muurtjes.

Zuidwestzijde van het erf afgesloten door twee vleugels op L-vormig grondplan, in rode baksteenbouw met gepekte plint. Heropgebouwde delen gekenmerkt door lichtere baksteentint. Rechthoekige muuropeningen onder witgeschilderde betonlateien. Aan zuidzijde de schuur met poort onder verhoogde dakoverstek, ovalen oculus in de oostelijke geveltop. Aan westzijde een schuur-stal, onder meer met laaddeur onder verhoogde dakoverstek.

Ten noorden van de straat een alleenstaande cichorei-ast, opgebouwd in donkerrode baksteenbouw maar met talrijke bouwsporen en verschillende invullingen in lichtere baksteen, onder zadeldak in twee nokhoogtes (mechanische en Vlaamse pannen). Noordelijk astgedeelte van één niveau, gietijzeren kruisvormige ankers. Rechthoekige muuropeningen onder houten lateien, soms in houten kader. Uitgebrikte gronden rondom de hoeve wijzen op kleiwinning voor baksteenfabricatie.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Ardooie, 1862/134, 1879/118, 1893/9, 1973/3.

Bron     : Santy P. & Boone B., met medewerking van Callaert G. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ardooie met deelgemeente Koolskamp, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL44, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Boone, Benjamin, Santy, Pieter
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/207914 (Geraadpleegd op )