erfgoedobject

Hotel De Cock

bouwkundig element
ID
20795
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/20795

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hotel De Cock
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Voormalig "Hotel De Cock", heden "Instituut van Gent". Classicistisch herenhuis met U-vormig grondplan, daterend uit het laatste kwart van de 18de eeuw door het samenvoegen van enkele oudere huisjes, drie linkertraveeën toegevoegd in aangepaste stijl in 1826. Heden bepleisterde lijstgevel van tien traveeën en drie bouwlagen. Uitspringend midden- en poortrisaliet. Behouden verankering tussen derde en negende travee. Imitatiebanden op begane grond. Eenvoudige rechthoekige vensters met rolluikkasten op de eerste twee bouwlagen. Middenrisaliet voorzien van consolesluitstenen bij de benedenvensters, pijnappelmotieven onder de lekdrempels van de derde bouwlaag en paneelversiering op de borstwering. Uitgewerkte rondboogdeur in kwarthol geprofileerde omlijsting met neuten, imposten en van festoenen voorziene sluitsteen, ingeschreven in een rechthoek met vlakke pilasters en kroonlijst op klossen. Bekroond met hoge blinde attiek.

Ontpleisterde achtergevels U-vormig uitgebouwd. Bak- en zandsteenbouw, vermoedelijk uit de 18de eeuw, onder doorlopende kroonlijst op klossen. In de rechtervleugel rondboogarcade van het vroegere wagenhuis (?). Eertijds Chinees paviljoentje in de tuin aan de kaaimuur, gesloopt in het derde kwart van de 20e eeuw.

Interieur. Monumentaal trappenhuis in empirestijl met wenteltrap.

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G.12, 1826//2760.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen  in Vlaanderen 4NB Z-W, Brussel - Gent.
Auteurs :  Lanclus, Kathleen
Datum  :

Aanvullende informatie

In de inkomhal van het Instituut van Gent hangt een oorlogsgedenkteken ter ere van de gesneuvelde oud-leerlingen. Het bestaat uit twee delen: het centrale gedeelte werd opgericht na de Eerste Wereldoorlog, terwijl de zijpanelen er later aan toegevoegd werden om ook de gesneuvelden van de Tweede Wereldoorlog te kunnen eren. De school en de afdeling van de 5e wijk van de Nationale Strijdersbond stonden in voor de oprichting. De bronzen zijn gesigneerd door "Geo Verbanck" en "Fonderie Vindevogel". Op de panelen ter ere van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog bevindt zich de signatuur "BRONZ. VINDEVOGEL”.

  • DEPESTEL, SARAH, Monumenten ter ere van gesneuvelden uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog in Gent: een (kunst)historisch overzicht met voorstellen ter bevordering van de instandhouding en eventuele restauratie, Masterproef Monumenten- en Landschapszorg, Artesis Hogeschool Antwerpen, 2009.
Auteurs : Depestel, Sarah
Datum:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Hotel De Cock [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/20795 (Geraadpleegd op )