erfgoedobject

Herberg Den Arend

bouwkundig element
ID
207974
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/207974
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Opklimmend tot het einde van de 18de eeuw met 19de-eeuwse aanpassingen, met aangebouwde 20ste-eeuwse feestzaal. Thans leegstaand.

Op de plaats van het huidige herbergvolume bevindt zich op het einde van de 18de en in het begin van de 19de eeuw reeds bebouwing, zie landboek van Ardooie (1778), primitief kadasterplan (1817). Aangezien nog niet weergegeven op de Ferrariskaart (1770-1778) dateert het huidige hoofdvolume in kern vermoedelijk uit het einde van de 18de eeuw, zie ook de muurvlechtingen. In de loop van de 19de eeuw wordt het pand nog aangepast, onder meer met de gevelberaping. Rond 1830 is het pand in handen van de weduwe van Bernard Van Werbrouck, gekend ten kadaster als rentenier te Ardooie. Door erfenis gaat de eigendom over op Frans Devos, gekend als fabrikant uit Ardooie, die in 1838 een achteraanbouw toevoegt. In 1859 wordt het pand verkocht aan brouwer Augustus Devos, waarna het in 1862 wordt geërfd door Franciscus Devos-Vandewaetere, gekend ten kadaster als brouwer en politiecommissaris te Ardooie. Tegenover de woning laat deze een nieuwe brouwerij en rosmolen bouwen (op huidig Polenplein). Vanaf het interbellum eigendom van brouwer Octave Devos, tevens gekend als architect. In 1949 wordt een feestzaal aangebouwd. In 1956 wordt de herberg verkocht aan brouwer Jozef Vanden Bussche. In de tweede helft van de 20ste eeuw wordt de naastliggende feestzaal uitgebreid.

Bakstenen volume van twee bouwlagen onder zadeldak in mechanische pannen (nok schuin ten opzichte van straat). Straatgevel van vijf traveeën in beschilderde rotsbepleistering. Houten kroonlijst. Op de begane grond vernieuwde rechthoekige muuropeningen. Op de verdieping de oorspronkelijke getoogde muuropeningen met vlakbepleisterde omlijsting en omlopende doorgetrokken waterlijst, houten T-ramen. Centraal op de borstwering het opschrift "DE AREND", op de witgeschilderde ontlastingsboogjes "GASTHOF", "RESTAURANT" en "FEESTZAAL". Zuidelijke zijgevel witgeschilderd en voorzien van vlechtingen. Lagere achteraanbouw overgroeid en onder pannen zadeldak.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Ardooie, 1839/3, 1862/17/2, 1881/2, 1949/3, 1956/76.

Bron     : Santy P. & Boone B., met medewerking van Callaert G. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ardooie met deelgemeente Koolskamp, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL44, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Boone, Benjamin, Santy, Pieter
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Herberg Den Arend [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/207974 (Geraadpleegd op )