erfgoedobject

Boerenarbeiderswoning en ast

bouwkundig element
ID
207984
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/207984
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

Beschrijving

Eenlaagswoning (voormalig café) met kern uit het tweede kwart van de 19de eeuw met aangebouwde cichorei-ast uit het laatste kwart van de 19de eeuw.

Circa 1835 wordt op een onbebouwd stuk land, eigendom van Herminia de Jonghe d'Ardoye, een nieuw huis opgetrokken. In 1854 wordt de bebouwing in erfpacht gegeven aan molenaar Leo Baert en konsoorten, de grond is eigendom van Julius de Jonghe d'Ardoye uit Brussel en baron de Tornaco uit Clavier (Hoei). In 1862 wordt de woning licht uitgebreid met aanbouwen aan oost- en westzijde en wordt ten noorden een stalletje opgetrokken (nok schuin ten opzichte van woonhuis). In 1873 wordt een westelijke aanbouw gerealiseerd als "suikerijdroogerij" of cichorei-ast (huidige twee westelijke traveeën). In 1884 wordt een oostelijke cichorei-ast aangebouwd, het woonhuis ondergaat een "merkbare verbetering". In 1893 wordt de ast aan de noordzijde vergroot (aanbouw onder zadeldakje). Vanaf 1905 eigendom van koopman Cyriel Van Eeckhout-Bostyn, vanaf 1921 van handelaar Julius Duforret-Bostyn. Bakstenen éénlaagsbouw van in totaal elf traveeën en poorttravee, onder zadeldak in mechanische en deels Vlaamse pannen (nok parallel met straat). Gecementeerde straatgevel met voegimitatie. Vernieuwde kroonlijst. Rechthoekige muuropeningen met houten T-ramen. Deels beglaasde voordeur met ijzeren hekwerk. Rechterpoorttravee met metalen schuifpoort. Westelijke twee traveeën als ombouwing van een vroegere ast, zijgevel met steunbeer. Schuin ten noorden, verbonden met een muurtje, roodbakstenen stalvolume onder zadeldak in mechanische pannen, zijgevel met rondbogig zoldervenstertje en dito kapelnis.

Oostelijk aangebouwde cichorei-ast in donkerrode baksteenbouw onder zadeldak in Vlaamse pannen, hogere nok. Lange ijzeren gevelankers. Kleine getoogde muuropeningen, gewijzigde deuropening aan straatzijde. Achtergelegen aanbouw onder parallel zadeldakje en lessenaarsdak, onder meer met rondboogvenstertje.

Aan straatzijde geflankeerd door meidoornhagen.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Ardooie, 1835/32, 1862/157, 1873/26, 1884/19, 1895/24.

Bron     : Santy P. & Boone B., met medewerking van Callaert G. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ardooie met deelgemeente Koolskamp, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL44, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Boone, Benjamin, Santy, Pieter
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Boerenarbeiderswoning en ast [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/207984 (Geraadpleegd op )