Hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Ardooie
Deelgemeente Ardooie
Straat Roterijstraat
Locatie Roterijstraat 4, Ardooie (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Ardooie (geografische inventarisatie: 01-09-2008 - 01-01-2010).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010.

Beschrijving

Hoeve, bestaande uit voornamelijk 19de-eeuwse hoevegebouwen, met cichorei-ast uit 1944.

Historiek. Op de Ferrariskaart (1770-1778) wordt de hoeve weergegeven als twee parallelle volumes op een beboomd erf. In het begin van de 19de eeuw bestaat de hoeve uit losstaande hoevegebouwen in U-vormige constellatie rondom het erf, met woonhuis en schuur op de huidige plaats, aan oostzijde langsheen de weg bevindt zich een landgebouw. Rond 1835 is de hoeve eigendom van de Brugse wolfabrikant Karel Vansteenkiste. Zijn dochter verkoopt het goed in 1856 aan de notarisfamilie Verbrugghen uit Sint-Lievens-Houtem. Circa 1880 wordt ten westen van het erf een nieuwe stal opgericht en worden vermoedelijk ook de overige gebouwen grondig verbouwd of herbouwd. In 1893 wordt ten zuiden van de hoevegebouwen een cichorei-ast opgericht. In 1944 wordt deze ast herbouwd. In 1949 wordt de hoeve verkocht aan de toenmalige pachters, weduwe en kinderen van Gustaaf Vangansbeke-Kimpe.

Beschrijving. Losstaande roodbakstenen hoevegebouwen onder pannen zadeldaken, rondom erf in losse verharding, afgesloten met open betonafsluiting en toegankelijk via ijzeren hekken. Ten noorden van het erf het oost-west georiënteerde boerenhuis van acht traveeën en linkerpoorttravee. Vernieuwde gootlijsten. Erfgevel in expressief baksteenmetselwerk, met ongelijke opdeling door lisenen en verdiepte muurvelden afgeboord met rondboogfries en muizentand. Gebruik van witte baksteen in de horizontale banden en de ontlastingsboogjes, gele baksteen in de friezen en als hoekketting aan weerszijden van de voordeur. Getoogde muuropeningen van diverse formaten, met houten schrijnwerk (T- en schuiframen) en luiken. Gecementeerde plint met voegimitatie. Rechtertravee met toiletdeurtje, linkertravee met poort onder I-profiel. Op de kopse oostgevel drie staldeurtjes met daarboven twee zolderraampjes. Vernieuwde noordgevel, met toevoeging van nieuw parement en vergrote muuropeningen, nieuwe vensteropeningen in de westelijke zijgevel.

Ten westen een stal onder zadeldak in Vlaamse pannen (nok parallel met straat). Getoogde muuropeningen, onder meer tweeledige houten staldeurtjes. Afdak aan de erfzijde op witgeschilderde pijlers. Voorliggende mestvaalt met baksteenmuurtje.

Ten zuiden de schuur, aan erfzijde met centrale houten poort met klinket, naastgelegen lagere schuifpoorten. Westelijk wagenhuis met beplanking boven de inritten. Oostelijke zijgevel met rondbogige kapelnis in zwartbakstenen omlijsting, met Heilig Hartbeeld. Zuidelijke aanbouw onder lessenaardak, met grote vensters (kippenren?).

Ten zuiden van de hoevegebouwen een cichorei-ast in lichtrode baksteenbouw, deels onder betonnen zadeldak met luchtstraat, deels onder platte bedaking (twee niveaus). Drie vloeren/ roosters, zie gietijzeren gevelankers. Kleine rechthoekige muuropeningen onder betonlateien. IJzeren schuifpoorten en -deuren. In de oostelijke zijgevel in baksteenreliëf: "1944", met daaronder een mijtervormige kapelnis. Aan de noordzijde ligt nog een weegbrug met houten liggers.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207: Mutatieschetsen, Ardooie, 1888/43, 1894/10, 1944/9.

Bron: Santy P. & Boone B., met medewerking van Callaert G. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ardooie met deelgemeente Koolskamp, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL44, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Boone, Benjamin & Santy, Pieter

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Roterijstraat

Roterijstraat (Ardooie)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.