erfgoedobject

Hoeve Hof de Fontein

bouwkundig element
ID
208019
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/208019

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve Hof de Fontein
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Anno 2009 in gebruik als gemeentelijke opslagplaats.

De hoeve en de omliggende weiden waren reeds in de 15de eeuw eigendom van de heren van Koekelare. De hoevenaam komt minimaal reeds voor in een "Landboek van de grote hoeve, genaamd Zuidhof" van 1621 als "La Fontaine". Deze benaming zou voortvloeien uit de erg natte gronden rond de hoeve. Op de ommeloperkaart van 1705-1711 ligt de hoeve er vervallen bij: in de 18de eeuw is de hoeve meer dan een halve eeuw onbewoond. Op de ommeloperkaart is er ten westen een poel. Van 1812 tot 1918 is de hoeve eigendom van de adellijke familie Arenberg.

In 1879 worden een woonhuis (aan de straat) en twee achterliggende landgebouwen gebouwd. Hiervoor worden een boerenhuis met aanpalend landgebouw, die reeds waren weergegeven op het primitief kadasterplan (circa 1835), afgebroken. Het oude bakhuis blijft behouden. In 1889 wordt het zuidwestelijke landgebouw afgebroken en wordt het zuidelijke landgebouw (de nog bewaarde schuur) opgetrokken. Uit een "pryzy" van 1921 blijkt dat de hoeve met een doornhaag was omzoomd. In 1929 worden de gronden rond de hoeve gedraineerd. In 1939 wordt het bakhuis afgebroken en wordt het boerenhuis volledig vernieuwd (optrekken met een bouwlaag). De bij het boerenhuis aansluitende stalling is reeds gebouwd in 1939. In 1945 wordt ten zuiden van de schuur een droogast voor cichorei ("suikerdroogerij") aangebouwd (afgebroken in 1994). In 1979 wordt de hoeve aangekocht door de gemeente. Van 1987 tot 1992 zetelt de gemeenteraad in de 'beste kamer' (gelijkvloers, huidige leeszaal Hadoc).

Aan de baan, boerenhuis met uitzicht van circa 1939. Twee bouwlagen onder zadeldak (blauwe mechanische pannen). Rechthoekige muuropeningen onder blauwhardstenen lateien. Verzorgd parement in sierlijk metselverband. Bewaard houtwerk met schuiframen en beglaasde deur, beglaasd heiligennisje boven de deur. Links aansluitend, lage paardenstalling vermoedelijk uit het laatste kwart van de 19de eeuw, rode baksteenbouw onder zadeldak (rode Vlaamse pannen). Mogelijk zelfde bouwperiode als de dwarsschuur, zie linker zijgevel met rondboogluik en uilengat.

Op het volledig verharde erf is ten zuiden de dubbele dwarsschuur met geïncorporeerd wagenhuis van 1889 bewaard. Verankerde rode baksteenbouw onder zadeldak (rode Vlaamse pannen). Rechthoekige schuurpoorten met schuifpoorten. Links, tweeledig wagenhuis met korfbogige muuropeningen. Linker zijgevel met rondboogluik en uilengat. In de achtergevel, dichtgemetselde wagenhuispoorten en hoge korfboogpoort. Ten noorden van het erf, stalling uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Gele baksteenbouw onder zadeldak met rechter dakschild (rode Vlaamse pannen).

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Koekelare, 1880/20bis, 1889/31, 1939/31, 1945/22.
  • HEUS J., Beknopte Historiek van het Hof de Fontein, in Open deur Historisch-Archeologisch Documentatiecentrum Spaenhiers, 1-5 september 2001 (brochure).

Bron     : Vanneste P. & Baert S. met medewerking van Boone B., Creyf S. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Koekelare met deelgemeenten Bovekerke en Zande, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL46, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Vanneste, Pol
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve Hof de Fontein [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/208019 (Geraadpleegd op )