Gedenksteen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Koekelare
Deelgemeente Koekelare
Straat Bisschophoekstraat
Locatie Bisschophoekstraat 38, Koekelare (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Koekelare (geografische inventarisatie: 01-10-2008 - 28-02-2010).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gedenksteen

Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010.

Beknopte karakterisering

Typologiegedenktekens
Dateringna WO II

Beschrijving

In de gevel ingewerkte gedenksteen voor Achiel Formesyn, slachtoffer van Duitse concentratiekampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Blauwhardstenen gedenkplaat met ingekapte witte letters: bovenaan de Belgische driekleur, in het midden porseleinen foto van Achiel Formesyn, rechts het embleem van de NCPGR (nationale confederatie der politieke gevangenen en rechthebbenden van België), met het identificatienummer van Formesyn, en de volgende inscriptie: "IN DIT HUIS HEEFT GEWOOND FORMESYN ACHIEL/ GEB. 27-7-1921/ DOODGEMARTELT IN CONCENTRATIEKAMP/ TE NEUENGAMME (DUITSLAND)/ II-I-1945".

  • SEYS R., De Bisschopshoek, in Coclariensia. Driemaandelijks tijdschrift gemeentelijke kring voor heemkunde Groot-Koekelare, jg. 2, nr. 1, 1987, p. 10.
  • SEYS R., Koekelare, gisteren en op de drempel van morgen. Een verzameling foto's, prentkaarten en tekeningen, met beknopte historische en andere toelichtingen, Sint-Niklaas, 1987, p. 72 (iconografie).

Bron: Vanneste P. & Baert S. met medewerking van Boone B., Creyf S. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Koekelare met deelgemeenten Bovekerke en Zande, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL46, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Vanneste, Pol

Relaties

maakt deel uit van Bisschophoekstraat

Bisschophoekstraat (Koekelare)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.