erfgoedobject

Veldhofstede

bouwkundig element
ID
208115
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/208115

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Veldhofstede
    Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010

Beschrijving

Hoeve uit het laatste kwart van de 18de eeuw, gelegen ten westen van het kasteel de Jonghe d'Ardoye, op de centrale zichtas van het kasteel.

Historiek

De hoeve wordt opgetrokken rond het laatste kwart van de 18de eeuw, vermoedelijk als ontginningshoeve voor de ontginning van het veldgebied "Ardoye Veldt", waar enkele jaren later het kasteel met bijhorend kasteelpark wordt ingericht. De centrale zichtas/vista die centraal vanaf het kasteel over de spiegelvijver heen loopt, is op deze hoeve georiënteerd. Het boerenhuis draagt op de zuidelijke zijgevel de jaartalankers "1767" (mogelijk verplaatst bij renovatie), maar is vermoedelijk opgetrokken in 1776, vermits de hoeve nog niet op de Ferrariskaart (1770-1778) wordt weergegeven. Het primitief kadasterplan (1817) toont grote vrijstaande hoevegebouwen in de huidige U-vormige constellatie rondom het erf, aan de zuidoostzijde met een brede gracht. Ten noorden wordt een klein gebouw op rond grondplan weergegeven, mogelijk een rosmolen. Rond 1835 is de hoeve eigendom van kasteelheer August de Jonghe d'Ardoye, doorheen de 19de en 20ste eeuw wordt het goed overgeërfd binnen de familie. Rond 1880 wordt het boerenhuis verbouwd, een zuidelijk en noordelijk uiteinde (mogelijk voormalige stalaanbouwen) worden afgebroken. Het noordelijke ronde bijgebouw (rosmolen) wordt gesloopt en aan de westzijde van het woonhuis wordt een nieuw bijgebouw op vierkant grondplan opgetrokken. Vermelding van toponiem "Den Pauw hoek". In 1890 wordt ten zuiden van de hoevegebouwen een cichorei-ast opgericht. In 1954 wordt deze buiten gebruik gesteld. In 1970 wordt de hoeve door Antoine de Jonghe d'Ardoye verkocht aan de huidige eigenaar, die de hoeve laat renoveren onder leiding van architect Lucien Lattrez uit Ardooie. In het laatste kwart van de 20ste eeuw worden de kleine bijgebouwen afgebroken.

Beschrijving

Historische hoeve, vanaf de oostzijde bereikbaar via een dreef in kasseien, geënt op de centrale zichtas van het kasteel de Jonghe d'Ardoye. Hoeveperceel met brede gracht ten zuiden en langs de weg afgezoomd met meidoornhaag. Erftoegang via witgekalkte bakstenen hekpijlers met gepekte plint, rechts met mijtervormige nis met beeld Onze-Lieve-Vrouw met Kind, links met ingemetselde natuursteen: "VELDHOFSTEDE/ AD 1767".

Hoevegebouwen in witgekalkte baksteenbouw met gepekte plint onder zadeldaken in Vlaamse pannen, in U-vormige constellatie rondom het ruime erf, heraangelegd met centraal grasperk en omringende gekasseide rijstrook.

Ten oosten het ingrijpend gerenoveerde boerenhuis, met erfgevel van acht traveeën onder pannen zadeldak met nieuwe dakvensters en gekartelde bebording. Bij renovatie wordt onder meer de inbreng van betonlateien ongedaan gemaakt, de deur van plaats gewijzigd, de zijgevels hermetseld (met recuperatie en verplaatsing van jaartalankers) en de interieurcirculatie gewijzigd. Deels vernieuwde getoogde muuropeningen met nieuw schrijnwerk en luiken, betegelde onderdorpels. Voormalige noordelijke aangebouwde stal herbouwd als opkamer van twee traveeën met onderliggende kelder met getoogde getraliede keldervenstertjes, zie bouwnaad. Jaartalankers "1767" thans op de zuidelijke zijgevel. Interieur met bewaarde balkenroosteringen, nieuwe inrichting.

Ten zuiden van het erf een imposant bakstenen, eertijds witgekalkt schuurvolume met twee korfbogige poortdoorritten en drie rijen asemgaten. Nieuwe houten poorten met klinket. Oostelijk gedeelte met wagenkot en beplanking. Zijgevels met uilengat. Kapconstructie met schaargebintes. Ten noorden de stallingen met omlopend kasseipad. Oostelijk deel geritmeerd door lisenen, ijzeren rechthoekige stalvensters. Westelijk deel met getoogde muuropeningen. Erfgevel met twee laadluiken en poortopeningen onder houten lateien. Noordgevel met afgeronde hoek. Inbreng van betonroosteringen. Achter woonhuis ligt een grote kastanje.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Ardooie, 1888/54, 1891/13, 1954/50.

Bron     : Santy P. & Boone B., met medewerking van Callaert G. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ardooie met deelgemeente Koolskamp, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL44, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Boone, Benjamin, Santy, Pieter
Datum  : 2010


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Veldhofstede [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/208115 (Geraadpleegd op 12-06-2021)