erfgoedobject

Hoeve met cichorei-ast

bouwkundig element
ID
208169
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/208169

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve met cichorei-ast
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Hoeve met voormalige cichorei-ast. Boerenhuis opklimmend tot het eind van de 18de - begin van de 19de eeuw, landgebouwen uit de 19de en 20ste eeuw.

Historiek

Op de Ferrariskaart (1770-1778) worden drie parallelle volumes weergegeven, haaks op straat georiënteerd. De plaats van het huidige woonhuis is nog onbebouwd. In het landboek van 1778 wordt de hoeve vermeld als "eene behuysde hofstede met lochting ten suijd oost houcke...", eigendom van Joannes Platteeuw. Het boerenhuis staat haaks op de straat ten zuidoosten van het erf, met ten zuiden daarvan de moestuin. Een noordelijk langwerpig landgebouw bevindt zich op de huidige plaats. Ten zuidwesten van het erf bevindt zich een trapeziumvormige poel met klein rond eiland in het midden (opperhof?), zuidelijke afwatering naar de Roobeek toe.

Op het primitief kadasterplan (1817) wordt de hoeve weergegeven met woonhuis en stal in de huidige L-vormige constellatie, met ten zuiden daarvan een walgrachtrestant en ten zuidoosten een landgebouw (op de plaats van het vroegere woonhuis?) en kleiner bijgebouw. Rond 1835 is de hoeve eigendom van landbouwer Antonius De Brabandere. Het zuidelijke stuk walgracht wordt op de kadastrale legger vermeld als "vermaeckwater". Op het einde van de 19de eeuw eigendom van de Gentse familie Tytgat. In 1894 wordt op de oever van de walgracht een cichorei-ast gebouwd. Volgens de kadastrale legger ligt de hoeve in 1919 in ruïne, vermoedelijk ten gevolge van oorlogsschade. In 1921 registreert het kadaster een gedeeltelijke afbraak en heropbouw van het boerenhuis, het klein bijgebouw naast de schuur wordt afgebroken. Ook de bestaande landgebouwen worden (deels) heropgebouwd. In 1941 wordt de oude schuur afgebroken en vervangen door een nieuw schuurgebouw op dezelfde plaats. Aan de zuidzijde van het woonhuis wordt een stuk bijgebouwd, alsook aan de oostzijde van de stal. Erfbezoek werd niet toegelaten.

Beschrijving

Losstaande bakstenen hoevegebouwen rondom een onverhard erf, toegankelijk via ijzeren hek tussen betonpijlers. Ten westen het boerenhuis van vijf traveeën in rode baksteenbouw onder zadeldak in zwartgeglazuurde mechanische pannen (nok parallel met straat). Gecementeerde plint. Getoogde muuropeningen met deels vernieuwd schrijnwerk en groengeschilderde luiken. Omlopende waterlijst. Diverse baksteenkleur wijst op gedeeltelijke heropbouw, vermoedelijk na de Eerste Wereldoorlog. Zuidelijke garageaanbouw onder platte bedaking.

Ten zuiden daarvan de cichorei-ast, in donkerrode baksteenbouw onder zadeldak in Vlaamse pannen (nok haaks op straat), op de oever van de poel. Astgedeelte van één vloerniveau in de oostelijke travee, met ijzeren schuifpoort. Centrale korfboogpoort. Rondbogig zoldervenster. Aan westzijde van de cichorei-ast bevindt zich een verhoging in het landschap.

Ten noorden van het erf een landgebouw in rode baksteenbouw onder pannen zadeldak, overkraging en nieuwer afdak aan erfzijde. Getoogde muuropeningen, delen in nieuwere baksteen wijzen op gedeeltelijke heropbouw. Asemgaten in de oostelijke zijgevel.

Ten zuiden van de erfoprit een oranjebakstenen wagenkot onder pannen zadeldak, ijzeren schuifpoort, steunbeer tegen de oostelijke zijgevel.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Ardooie, 1895/25, 1921/8, 1941/47.

Bron     : Santy P. & Boone B., met medewerking van Callaert G. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ardooie met deelgemeente Koolskamp, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL44, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Boone, Benjamin, Santy, Pieter
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met cichorei-ast [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/208169 (Geraadpleegd op )