Heilig Hartkapel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Ardooie
Deelgemeente Koolskamp
Straat Kapellestraat
Locatie Kapellestraat zonder nummer, Ardooie (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Ardooie (geografische inventarisatie: 01-09-2008 - 01-01-2010).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Heilig Hartkapel

Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Ook "Bomkapelletje" genoemd, gelegen ten oosten van de erfoprit van de hoeve nr. 31.

Opgetrokken in 1913 als Heilig Hartkapel door de landbouwersfamilie Declercq, als dank omdat de zoon des huizes aan de dienstplicht ontsnapte. De kapel wordt bekend na de Tweede Wereldoorlog wegens de 'wonderlijke' gebeurtenis op 20 juni 1944 en wordt vanaf dan "Bomkapelletje" genoemd, omdat 72 biddende dorpsgenoten ongehavend een geallieerd luchtbombardement overleven, terwijl een bom op één meter van de bedevaarders neervalt maar niet ontploft. De gebeurtenis wordt nog jaarlijks herdacht met een bedevaart vanuit de Koolskampse parochiekerk naar het bomkapelletje. In 1985 wordt er in de kerk ook een glas-in-loodraam opgedragen aan deze gebeurtenis. Op de topografische kaart van het Nationaal Geografisch Instituut (2006) wordt de plek foutief met het toponiem "Boomkapelleke" aangeduid. Veldkapel in rode baksteen onder zadeldak in rode mechanische pannen, ijzeren kruis op de nok. Geflankeerd door twee eiken en omgeven door enkele lage struiken. Gekasseide toegang en naastgelegen parkeerplaats met losse verharding. Gevel met gemetseld kruis in zwarte baksteen waaronder de datering "1913", vlaggenstokhouder en een natuurstenen gedenkplaat met de afbeelding van een opengescheurde bom en het opschrift "KOOLSKAMP/BOMBARDEMENT/20 JUNI/ 1944". Deuropening onder getoogde strek, vernieuwde dubbele deur. Zijgevel met korfbogige vensteropeningen met onderdorpel in zwarte baksteen.

Interieur. Gepleisterd tongewelf en hoge beplankte lambriseringen. Smeedijzeren altaarhek met enkele ex voto's. Houten altaar met beelden van Heilig Hart, Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, Heilige Familie, Broeder Isidoor, Heilige Theresia, Kindje Jezus van Praag en Heilige Antonius van Padua. Houten bidbanken en fragment van een opengescheurde vliegtuigbom.

  • DAVID J., De kapellekesbaan in Koolskamp, in Jaarboek van de heemkundige kring Ardooie-Koolskamp, jg. 4, 2008, p. 64-69.
  • DEGRANDE V., Inventaris van de kapellen in West-Vlaanderen. Gemeente Koolskamp, s.l., s.d. nr. 2.
  • GIRALDO W., Volksdevotie in West-Vlaanderen, Brugge, 1989, p. 135.

Bron: Santy P. & Boone B., met medewerking van Callaert G. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ardooie met deelgemeente Koolskamp, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL44, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Boone, Benjamin & Santy, Pieter

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kapellestraat

Kapellestraat (Ardooie)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.