Neoclassicistisch burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Beeldhouwersstraat
Locatie Beeldhouwersstraat 16, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Het Zuid (Antwerpen) (geografische herinventarisatie: Mei 2010 - Januari 2013).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Neoclassicistisch burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Huizenrij Beeldhouwersstraat

Deze bescherming is geldig sinds 03-03-1994.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Neoclassicistisch burgerhuis met originele geveluitwerking, gebouwd voor rekening van Walkiers naar ontwerp van aannemer Jules Van Beylen van 1897. De rijke uitwerking van de bepleisterde lijstgevel past in de levendige, gevarieerde gevelrij die de nrs. 2 tot 26 vormen. Dit deel van de straat vormt één van de mooiste gehelen op het Zuid en werd om die reden in 1994 beschermd als stadsgezicht.

De geveluitwerking lijkt op die van nr. 10. Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder laag zadeldak. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel, de brede venstertravee is bekroond door een driehoekig fronton, oorspronkelijk met topstuk. De geblokte benedenverdieping met rechthoekige venster- en deuropeningen, draagt de verdiepingen, die verticaal geritmeerd zijn met twee brede, composiete pilasters. De brede venstertravee heeft op de tweede bouwlaag een breed balkon op consoles met balustrade en vaasornamenten, bereikbaar via deurvenster met entablement, waarboven drie rechthoekige gekoppelde vensters. In de smalle deurtravee zijn de vensters gelijkaardig uitgewerkt. Geprofileerde kroonlijst op klossen en tandlijst. Schrijnwerk bewaard, onder meer met fraai uitgewerkte vleugeldeur, die in detail op de geveltekening van de bouwaanvraag is weergegeven.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 1897 # 1193.

Bron: Braeken J. & Hooft E. 2011: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Antwerpen, Stad Antwerpen: Zuid, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen ANT2, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Hooft, Elise

Datum tekst: 2011

Relaties

maakt deel uit van Beeldhouwersstraat

Beeldhouwersstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.