Stadswoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Beeldhouwersstraat
Locatie Beeldhouwersstraat 24, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Het Zuid (Antwerpen) (geografische herinventarisatie: Mei 2010 - Januari 2013).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Stadswoning

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Huizenrij Beeldhouwersstraat

Deze bescherming is geldig sinds 03-03-1994.

Beknopte karakterisering

Typologiestadswoningen
Stijlneostijl
Dateringvóór WO I

Beschrijving

Kleine stadswoning met verzorgd wit bakstenen parement, ontworpen in 1901 door architect G. Van Oenen voor Leopold Hofkens. In dezelfde bouwaanvraag wordt ook de bouw van de naastgelegen, art nouveau burgerwoning (nummer 22) geregeld. Beide woningen passen op een afgeschuind perceel in de knik van de Beeldhouwersstraat. De grote woning op nummer 22 kent de standaard 19de-eeuwse, rechthoekige plattegrond met een gang en trappenhuis aan de ene zijmuur van de woning, waarop de kamers uitkomen. De kleine woning op nummer 24 vult de overgebleven hoek van het perceel op, met een plattegrond die vindingrijk moet zijn omwille van de moeilijke perceelsvorm: kleine driehoekige inkomhal achter de voordeur.

De woning van drie/twee traveeën en drie bouwlagen heeft een lijstgevel die een standaard opdeling kent, maar door het gebruik van witte baksteen als parement en natuursteen voor sluitstenen en speklagen verwijst naar de vernieuwende architectuur van het begin van de 20ste eeuw. Kroonlijst op slanke modillons, hardstenen plint met betraliede keldervensters. Segment- en rondbogige muuropeningen met bewaard schrijnwerk, mooie vleugeldeur, deels beglaasd en met hekwerk. De woning is gelegen in het stadsgezicht dat gevormd wordt door de huizenrij nummers 2 tot 26.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 1901 # 2419.

Bron: Braeken J. & Hooft E. 2011: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Antwerpen, Stad Antwerpen: Zuid, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen ANT2, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Hooft, Elise

Datum tekst: 2011

Relaties

maakt deel uit van Beeldhouwersstraat

Beeldhouwersstraat (Antwerpen)

is gerelateerd aan Art nouveau burgerhuis

Beeldhouwersstraat 22, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.