erfgoedobject

Schoolgebouw

bouwkundig element
ID
208227
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/208227
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Schoolgebouw
    Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010

Beschrijving

Gesubsidieerde Vrije Basisschool De Horizon, afdeling Koolskamp met kleuter- en lager onderwijs. Bestaande uit historisch gegroeide bebouwing langs de straatzijde maar met een uniform geelbakstenen parement uit 1933, achtergelegen gebouwen uit de tweede helft van de 20ste eeuw.

Historiek

Reeds in 1823 is er een werkschool van Therese Vandewynckele en Anna Caron gevestigd in de Kloosterstraat. Ze wordt ondersteund door de geestelijke overheid en in 1842 heringericht als kantwerkschool door pastoor J. Vanden Berghe en aangepast aan de eerste schoolwet voor het lager onderwijs. Met de komst van de zusters maricolen van Staden in 1849 versmelt de kantschool met het klooster. In de tweede helft van de 19de eeuw worden het gebouwencomplex in verschillende fases verder vergroot. Tijdens de schoolstrijd (1879-1884) doen de zusters vrijwillig afstand van hun school in de Kloosterstraat en wordt het gemeentelijk onderwijs geboycot. De school raakt snel overbevolkt en de gemeenteschool in de Lichterveldsestraat loopt leeg. In juni 1884 wordt de vrije school in de Kloosterstraat opnieuw aangenomen door de gemeente en nemen de maricolen opnieuw het bestuur waar. Vanaf 1885 wordt de vrije lagere basisschool gesplitst. De meisjes en kleuters blijven in de Kloosterstraat, de jongens betrekken de leegstaande gemeenteschool. In 1900 wordt de jongensschool echter opnieuw een gemeentelijke school.

In 1927 worden aan de overkant van het klooster achter de huizen nrs. 3 en 5 twee kleuterklassen gebouwd (zie Gemeentehuisstraat nummer 4). In 1955 worden ze omgebouwd tot schildersmagazijn. In 1933 krijgt de straatgevel haar huidige uniform geelbakstenen parement en blijven de verschillende bouwfases enkel zichtbaar aan de achterzijde. In 1953 bouwt men op gronden waar voordien de brouwerij van burgemeester Schotte stond een nieuw vrijstaand schoolgebouw met acht klassen. De oude brouwerijgebouwen worden jarenlang gebruikt als stookruimte en uiteindelijk in 2004 gesloopt en geïntegreerd in een naastgelegen appartementencomplex. In 1975 wordt een nieuwe kapel en een turnzaal gebouwd.

In 1972 komt het bestuur in handen van de zusters van de Heilige Kindsheid Jezus uit Ardooie, in 1993 verlaat de laatste zuster het klooster.

Beschrijving

Geelbakstenen, uniforme straatgevel van negen traveeën en twee bouwlagen, vernieuwde bakgoot. In de dakstructuur is een centrale woning zichtbaar onder schilddak en latere aanbouwen onder lagere nok. Muuropeningen onder rechte strek en natuurstenen onderdorpels. Houten schrijnwerk met kleinhouten roedeverdeling. Rechtertraveeën met dito pui, linkertravee met garagepoort. Groot achterliggend tweelaags volume in gele baksteen uit 1953 met acht klaslokalen, naar verluidt van de hand van architect Lucien Lattrez uit Ardooie. Recentere lagere aanbouw in bruine baksteen.

Interieur. Deels bewaarde structuur en enkele bewaarde interieurelementen in het oudere gedeelte, onder meer kelder met tongewelf, dubbele rondbogige binnendeur met geëtst glas, voormalige kapel op de verdieping met tongewelf, gepolychromeerd houten altaar, thans computerlokaal annex bergruimte. Aan westzijde voormalige kloostervertrekken met deels behouden indeling, onder meer gang met slaapvertrekken en trap met art-deco-inslag.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Koolskamp, 1865/18, 1878/10, 1884/3, 1927/4, 1953/15, 1955/10.
  • CROMBEZ I., VAN ACKER L., 150 jaar Zusters van de H.-Kindsheid te Ardooie, 1842-1992, Ardooie, 1993.
  • VAN ACKER L., De geschiedenis van het gemeentelijk onderwijs te Ardooie, Ardooie, 1973.
  • VAN ACKER L., VERVENNE A. en CALLEWAERT A., Geschiedenis van Koolskamp, Koolskamp, 1996, p. 215-221; 328-341.
  • DAVID J., Kuieren in de Kloosterstraat, in Jaarboek van de heemkundige kring Ardooie-Koolskamp, jg. 2, 2006, p. 48-55.

Bron     : Santy P. & Boone B., met medewerking van Callaert G. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ardooie met deelgemeente Koolskamp, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL44, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Boone, Benjamin, Santy, Pieter
Datum  : 2010

Aanvullende informatie

De gebouwen aan de Kloosterstraat worden in 2015 vervangen door een nieuwbouw.
Auteurs : De Houwer, Veerle
Datum: 24-10-2014

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Schoolgebouw [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/208227 (Geraadpleegd op 15-06-2021)