Blekerij met directeurswoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Ardooie
Deelgemeente Koolskamp
Straat Oude Heirweg
Locatie Oude Heirweg 16-18, Ardooie (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Ardooie (geografische inventarisatie: 01-09-2008 - 01-01-2010).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Blekerij met directeurswoning

Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Vrijstaande directeurswoning uit het interbellum en thans leegstaande bedrijfsgebouwen van de "Blekerij De Kortekeer".

Historiek. Bedrijf naar verluidt opgericht in 1913 als stoomweverij door Emiel Wybo. Volgens kadaster wordt de stoomweverij pas circa 1923 opgetrokken, het woonhuis circa 1927 en de stoomblekerij circa 1930. In 1931 wordt de fabriek aangekocht door het aannemersgeslacht Maurits, Leon en Juliaan De Vriese, Emiel Wybo blijft echter bedrijfsleider tot 1942. In 1935 wordt de aandrijving van de machinerie overgeschakeld op elektriciteit. Het bedrijf komt vanaf 1942 onder de leiding Guillaume De Cauter-Tinel (burgemeester in 1953-1956) tot grote bloei. Het bedrijf sluit haar deuren in 2006 en wordt in 2009 failliet verklaard.

Beschrijving. Tweelagig woonhuis (nr. 16) van vier traveeën onder zadeldak met mechanische pannen (nok parallel met de straat), houten kroonlijst. Witgeschilderd parement met opgelegde voeg, tandfries, horizontale banden. Korfbogige muuropeningen met een bredere deurtravee met dubbele deur, natuurstenen onderdorpels en omlopende waterlijsten, T-ramen.

Aaneengesloten industrieel gebouwencomplex (nr. 18), historische bebouwing in donkerrode baksteen onder sheddaken uit verschillende bouwfases. Gevels geritmeerd door verdiepte muurvelden met muizentandfries. Straatgevel met zeven smalle traveeën met slechts een vensteropening onder rechte baksteenstrek en natuurstenen onderdorpel, gecementeerde plint. Op de noordelijke hoek een voormalige bureauruimte van twee maal twee traveeën met bredere vensteropeningen onder getoogde baksteenstrek en natuurstenen onderdorpel, toegangsdeur aan noordoostzijde. Witgeschilderde zijgevel met een gepekte plint evenzeer met verdiepte muurvelden met muizentandfries maar met vierkante vensteropeningen onder betonlatei en betegelde onderdorpel. Vooruitspringend eenlaags gebouwtje onder zadeldak onder mechanische pannen (nok parallel met de straat). Puntgevel met houten dakoverkraging met laadluik in de nok waaronder langwerpig vensteropening met grote ijzeren I-latei waaronder centrale deur geflankeerd door twee vensteropeningen. Bewaard schrijnwerk met kleinhouten roedeverdeling en deels beglaasde deur. Recentere aanbouwen in betonbouw onder plat dak.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207 : Mutatieschetsen, Koolskamp, 1924/24, 1927/9, 1930/14.

  • VAN ACKER L., VERVENNE A. en CALLEWAERT A., Geschiedenis van Koolskamp, Koolskamp, 1996, p. 300-301.

Bron: Santy P. & Boone B., met medewerking van Callaert G. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ardooie met deelgemeente Koolskamp, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL44, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Boone, Benjamin & Santy, Pieter

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Oude Heirweg

Oude Heirweg (Ardooie)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.