erfgoedobject

Hoeve Goed te Meerlewaeter

bouwkundig element
ID
208322
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/208322

Juridische gevolgen

Beschrijving

Historische site met 19de- en 20ste-eeuwse gebouwen.

Historiek

De naam komt van een gelijknamig achterleen van de "Heerlijkheid van het Roncevalse". Dit achterleen, dat enkel de hoeve en zijn gronden behelst, is op het einde van de 15de eeuw eigendom van de heren van Koolskamp. In 1732 wordt het een eerste maal beschreven als "Een hofstede behuyst, staende op een mote, bewalgracht ende rotomme bewaetert". De Ferrariskaart (1770-1778) toont een omhaagde site met drie gebouwen in een U-vormige constellatie met daaromheen een boomgaard, toegankelijk via de Pompoenstraat. De site is circa 1830 eigendom van landbouwer Louis Lambert, het woonhuis is echter opgedeeld in twee woonhuizen. Op het primitief kadasterplan (circa 1830) is het woonhuis reeds aan noordzijde afgebeeld met ten westen ervan een stalvolume en aan oostzijde een restant van de walgracht. Aan de zuidzijde staat het schuurvolume quasi parallel met het woonhuis, aan oostzijde staat het bakhuis. De nu afgebroken schuur droeg naar verluidt de datering "1881" in de topgevel. Omstreeks 1892 wordt het boerenhuis herenigd door de eigenaar dokter Prudentius Priem en zusters uit Tielt. In 1942 en 1944 registreert R. Geelhand de la Bistrate-de Kerckhove d’ Exaerde de uitbreiding van het woonhuis met een dwarse aanbouw en alle bijgebouwen, tevens worden twee kleinere volumes gebouwd, respectievelijk tussen stal en schuur en ten zuiden van het bakhuis. Ook een kleine serre achter het woonhuis. In 1953 worden door de nieuwe eigenaar, landbouwer Modestus Marreel-Maes verdere vergrotingen aan stal en schuur opgetekend.

Beschrijving

Hoeve met losstaande bestanddelen, bereikbaar vanaf de Tieltsestraat via lange oprit met losse verharding. Vernieuwde bakstenen erfpijlers met natuurstenen deksteen. Deels gekasseid erf met aan oostzijde een hoogstamboomgaard, aan westzijde een open mestvaalt. Aan noordzijde het boerenhuis van zeven traveeën onder zadeldak met mechanische pannen (nok parallel met de straat). Erfgevel in siercementering met voegwerk en breukstenen plint. Getoogde vensteropeningen met natuurstenen onderdorpels, vernieuwde luiken en schrijnwerk, lage deuropening en gedichte deur. Westelijke zijgevel met laaddeur en kelderluik. Naastgelegen stalvolume in rode baksteen onder zadeldak met verspringende nok, gecementeerde plint, muuropeningen onder betonlateien.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Koolskamp, 1886/34, 1892/14, 1942/6, 1944/9, 1953/24.
  • VAN ACKER L., VERVENNE A. en CALLEWAERT A., Geschiedenis van Koolskamp, Koolskamp, 1996, p. 62-63.
  • [VERVENNE A.], Oude hoeven en hun bewoners te Koolskamp, Ardooie, 1997, p. 20-22.

Bron     : Santy P. & Boone B., met medewerking van Callaert G. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ardooie met deelgemeente Koolskamp, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL44, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Boone, Benjamin, Santy, Pieter
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve Goed te Meerlewaeter [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/208322 (Geraadpleegd op )