Burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Oude Houtlei
Locatie Oude Houtlei 112, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Burgerhuis

Deze bescherming is geldig sinds 30-03-1994.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Onderkelderd dubbelhuis van drie bouwlagen en vijf traveeën, met zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen) minstens opklimmend tot de eerste helft van de 17de eeuw, doch volgens archiefstukken aangepast in de 18de eeuw en verhoogd tot een lijstgevel van drie bouwlagen in 1848. Aanvankelijk slechts twee bouwlagen hoog en voorzien van een groot en een klein getrapt dakvenster. Thans bepleisterde en beschilderde lijstgevel met overkragende bovenverdieping waarvan de bogen echter later opgevuld zijn. Rechthoekige vensters met rolluikkasten (19de eeuw), op de bovenverdieping in geprofileerde omlijstingen en met kordons. Borstweringen met dunne lijst. Eenvoudig hoofdgestel met gelede architraaf en kroonlijst met tandlijst en klossen. Rondboogdeur ingeschreven in rechthoekige arduinen omlijsting die volgens archiefstukken dateert van 1731: hol beloop op neuten en imposten, voorts geblokte omlijsting afgedekt door gekorniste kroonlijst. Rechts haakse achteraanbouw met zadeldak (nok loodrecht op de straat) van circa 1700. Kelderverdieping met wanden die rondom tot halverhoogte bekleed zijn met blauwwitte tegels (eerste helft van de 18de eeuw) met als overwegende motieven schepen, vissen en marines.

Mobilair: overwelfde kelder met gedrukte kruisgewelven (16de of 17de eeuw) met verscheidene later toegevoegde stutten. Rijk versierde 19de-eeuwse stucplafonds, 19de-eeuwse trap met gesculpteerde trappaal.

  • Stadsarchief Gent, reeks 535, bundel 220, nr. 9.
  • Stadsarchief Gent, reeks G.12, nr. 6551.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen  in Vlaanderen 4NB Z-W, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Linters, Adriaan & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1979

Relaties

maakt deel uit van Oude Houtlei (stadsuitbreiding tot 16e-eeuwse omwalling)

Oude Houtlei (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.