erfgoedobject

Hoekhuis

bouwkundig element
ID
208459
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/208459

Juridische gevolgen

  • is deel van de aanduiding als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoekhuis met vlasschuur
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Hoekwoning met voormalige vlasschuur, gelegen op de hoek met de Grote Heerweg (voormalige dorpplaats van Beveren-Leie). Hoekwoning van 1892 met een naastgelegen bijgebouw dat volgens het kadaster als bakkerij is opgetrokken in 1870 en circa 1913 is verbouwd tot vlasmagazijn.

Historiek

18de eeuw. Iets ten westen van de huidige woning wordt in het begin van de 18de eeuw de herberg "Elck soukt te leven" gebouwd (kant Grote Heerweg). De herberg wordt later ook "Twee Honden aen een Been" genoemd. In 1768 is de strook tussen de herberg "Elck soukt te leven" en de Sint-Jansstraat nog steeds niet bebouwd.

19de eeuw. De hoek Sint-Jansstraat/ Grote Heerweg is met zekerheid bebouwd in 1815. De hoekwoning wordt in 1815 bewoond door veldwachter Petrus Depoortere en in 1819 door koster Florentinus Surmont, die er vermoedelijk les geeft. Circa 1834 zijn de herberg aan de Grote Heerweg en de naastgelegen hoekwoning eigendom van bakker Jan-Baptist Vandeputte; de herberg wordt bewoond door Vandeputte, terwijl Florentinus Surmont nog steeds in de hoekwoning woont.

Volgens het kadaster laat bakker Leo Vantomme in 1870 een bakkerij optrekken naast de hoekwoning (kant Sint-Jansstraat); de bakkerij beschikt over een bijhorende bergplaats voor brandhout en een meelzolder. In 1892 worden volgens het kadaster de voormalige herberg en de hoekwoning verenigd en volledig gereconstrueerd in opdracht van Leo Vantomme; achter de bakkerij worden twee bijgebouwtjes opgetrokken. In 1891 neemt Ivo Vantomme de bakkerij over.

20ste eeuw. In 1913 hertrouwt de weduwe van Ivo Vantomme met vlashandelaar Robert Carton, die voormalige bakkerij ombouwt tot een vlasbedrijf. Volgens het kadaster laat Robert Carton in 1914 een bijgebouw optrekken achter de woning. In datzelfde jaar wordt er achter het vlasmagazijn (voormalige bakkerij) een "zwingelarij met dynamo" gebouwd.

In 1953, na het overlijden van Robert Carton, koopt Leon Dermauw de gebouwen. In de achtertuin en uitgevend op de Grote Heerweg laat zoon Luc Durmauw een moderne werkplaats bouwen voor zijn autozaak.

Beschrijving

Hoekwoning van 1892 van twee bouwlagen met een afgeschuinde hoektravee. Verankerde baksteenbouw op een bakstenen plint en onder een pannen bedaking. Horizontale lijsten in rode of gesmoorde baksteen. Afgeschuinde hoektravee met verdiepte traveenis. Getoogde openingen onder strek. Vernieuwd houtwerk, doch bewaarde deur.

Voormalige vlasschuur aan de kant van de Sint-Jansstraat, gedeeltelijk geïntegreerd bij de woning, zie twee rechtertraveeën met vensteropeningen. Verankerde baksteenbouw onder een pannen zadeldak met een dakkapel met laaddeur aan de straatkant. Straatgevel met dubbele, houten schuifpoort op hangrail (links) en twee traveeën met getoogde vensteropeningen (rechts).

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Beveren-Leie, 1871/1, 1892/2, 1915/1.
  • DEBROUWERE M., DUCATTEEUW E., Bevers schetsboek 2, Beveren-Leie, 2006, p. 69-71.
  • DEBROUWERE M., DUCATTEEUW E., Het Beverse klooster afgebroken. Geschiedenis van het meisjesonderwijs in Beveren-Leie, in De Gaverstreke, jg. 36, 2008, p. 88-89.

Bron: VANWALLEGHEM A. & CREYF S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem, Deel I: Stad Waregem, Deelgemeente Sint-Eloois-Vijve, Deel II: Deelgemeenten Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje; Creyf, Silvie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

De aanpalende bakkerij die later verbouwd werd tot vlasmagazijn (Sint-Jansstraat 127A) is gesloopt.

  • Informatie verkregen van de Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst Leiedal (30 december 2022).
Auteurs: Jacobs, Els
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Hoekhuis [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/208459 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.