erfgoedobject

Sint-Martinusinstituut

bouwkundig element
ID
208505
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/208505

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Sint-Martinusinstituut
  Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Sint-Martinusinstituut, op de locatie van de voormalige "Zuidhofhoeve". Enkele interessante elementen zijn het gerecupereerde glasraam met voorstelling van Sint-Martinus, de gedenksteen voor het "Zuidhof" en de zogenaamde openluchtklas uit de jaren 1950.

Geschiedenis van de site

In 1937 koopt het klooster een omvangrijk deel van de vroegere pachtgrond van de "Zuidhofhoeve" uit de Arenberggoederen. De hoevegebouwen aan de Ichtegemstraat zijn in 1936 afgebroken. In 1962 wordt hierop het Sint-Martinusinstituut (middelbaar onderwijs) ingeplant. Dit kan gezien worden als een reactie tegen de oprichting van de Rijksmiddelbare school in 1956 (zie Moerestraat).

Bij de bouw van de school gaan de laatste restanten van de site van het kasteel en de hoeve "Zuidhof" verloren. Er wordt geen archeologisch onderzoek uitgevoerd. Het eerste gebouw, een parochiale vergaderzaal in 'expostijl', wordt ingehuldigd op 4 mei 1956. Het gebouw staat vooral ten dienste van de toenmalige speelpleinwerking (oprichting speelplein in 1958). Deze vergaderzaal fungeert als de eerste klas, de zogenaamde openluchtklas, van het Sint-Martinusinstituut voor jongens in september 1961. De meisjes zijn op dat moment ondergebracht in een lokaal van de Middelbare Huishoudschool Sint-Godelieve (opgericht in september 1945 gebouw van 1948, zie Ichtegemstraat nr. 3). Intussen wordt het Sint-Martinusinstituut (eerste fase) gebouwd en ingehuldigd op 11 november 1962. In 1972 wordt de tweede fase ervan voltrokken (architect R. Dedeyne, Torhout): atelier, bibliotheek met leeszaal. De bibliotheek wordt later bij de gemeentelijke overdracht tot klassen omgevormd. Naast de school wordt dan aan het bestaande Zuudhovegebouw of de openluchtklas de zaal "Zuudhove" bijgebouwd, naar ontwerp van architect R. Dedeyne. Deze zaal omvat een parochiale feestzaal, een turnzaal, klassen voor machineschrijven en verbale expressie. In 1975-1976 wordt het tweede blok van het Sint-Martinusinstituut gerealiseerd. Dit nieuwe blok was noodzakelijk wegens de fusie van de meisjes- en jongensschool vanaf september 1974. In dat jaar werd ook de huishoudschool bij het Sint-Martinusinstituut opgenomen.

Beschrijving

Openluchtklas van 1956 in zogenaamde 'expostijl'. Witgeschilderde baksteenbouw op L-vormige plattegrond. De volumes onder lessenaarsdaken verschillen licht van hoogte waardoor een volumespel ontstaat. Bepaalde muurgedeeltes springen achteruit waardoor de daken sterk overkragend zijn en een overdekte galerij ontstaat. Grote rechthoekige muuropeningen, grotendeels vernieuwd houtwerk.

In een recenter gedeelte van het instituut zijn in een plint enkele oude moefen, afkomstig van het vroegere "Zuidhof" hergebruikt. Tevens witstenen gedenksteen met inscriptie "HIER STOND HET VROEGERE ZUIDHOF".

Het glasraam met voorstelling van Sint-Martinus werd in 2009 in open lucht herplaatst. Het werd gerecupereerd uit de kloosterkapel van circa 1954 van de zusters van Vincentius à Paulo, die circa 1985 afgebroken werd (Ichtegemstraat nr. 1). Het glasraam is een ontwerp van glazenier Cyriel Maertens (Brugge, Sint-Andries). Een glasraam met voorstelling van Sint-Vincentius werd herplaatst aan het begin van de Ichtegemstraat (nr. 1).

 • Informatie verkregen van Jozef Heus.
 • CREVITS R., Het Rust- en verzorgingstehuis Meunyckenhof te Koekelare. Een bemoediging voor mensen en tijden, Koekelare, 1991, p. 30.
 • DEWILDE M. e.a., Zuudhove. Pogingen om de geschiedenis van het Koekelaars kasteel te achterhalen, in Spaenhiers. Jaarboek, jg. 3, 1995, p. 11.
 • Een nieuwe school, een nieuwe zaal. Bijzonder onderwijs De Regenboog Koekelare. Ontwerpburo Gino Debruyne en architecten, in De school als ontwerpopgave. Schoolarchitectuur in Vlaanderen 1995-2005, Gent, 2006, p. 270-280.
 • SEYS R., Koekelare, gisteren en op de drempel van morgen. Een verzameling foto's, prentkaarten en tekeningen, met beknopte historische en andere toelichtingen, Sint-Niklaas, 1987, p. 31.

Bron     : Vanneste P. & Baert S. met medewerking van Boone B., Creyf S. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Koekelare met deelgemeenten Bovekerke en Zande, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL46, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Vanneste, Pol
Datum  :


Relaties

 • Is gerelateerd aan
  Glasraam Sint-Vincentius

 • Is gerelateerd aan
  Kapel van het Sint-Martinusinstituut

 • Is gerelateerd aan
  Middelbare Huishoudschool Sint-Godelieve van 1948

 • Is deel van
  Ichtegemstraat


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sint-Martinusinstituut [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/208505 (Geraadpleegd op )