erfgoedobject

Dorpswoningen

bouwkundig element
ID
208520
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/208520
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Dorpswoningen
    Deze vaststelling is geldig sinds 09-11-2011

Beschrijving

Dieper gelegen 18de-eeuwse tweewoonst, gelegen op de hoek met de Leopold III-laan. Reeds weergegeven op de figuratieve kaart van de Sint-Pietersheerlijkheid, opgemaakt door Joseph de Coster in 1764. In het landboek van de parochie Desselgem, opgemaakt door C.P. Minne in 1771, vermeld als de "behuijsde erfve" van Andries Planckaert. Circa 1834 is de tweewoonst eigendom van Pieter Planckaert uit Petegem. Volgens de literatuur wordt in de periode 1877 tot 1880 in de rechterwoning (nr. 29) een herberg uitgebaat door Henri Buijck. De tweewoonst is vandaag gelegen achter twee nieuwbouwwoningen aan de straatkant. De woning nr. 29 is tijdens de inventarisatieperiode gedeeltelijk afgebroken. Links, dubbelhuis van vijf traveeën met staltravee (nr. 27) en rechts deels afgebroken van in oorsprong zes traveeën (nr. 29). Verankerde baksteenbouw onder doorlopend zadeldak bedekt met rode, mechanische pannen. Bepleisterde en beschilderde voorgevels met imitatievoegen op gepekte plint. Licht getoogde openingen met rood of blauw beschilderde sluitsteen. Bewaard houtwerk.

  • RIJKSARCHIEF GENT, Kaarten en Plannen, nr. 561: Kaerte figurative van de gelegendheyd der vry-eygen kerke heerlykhede van Ste-Pieters Desselghem, competerende de exemple abdye van Ste-Pieters nevens Gent, bestrekkende binnen de prochien van Desselgem, Beveren, Deerlyk en Waereghem, gemaeckt ten jaere 1764 door Joseph de Coster.
  • RIJKSARCHIEF KORTRIJK, Gemeentearchief Desselgem, nr. 10: Sesden canton genaemt den Driesch, in Landtboeck der prochie van Desselgem, C.P. Minne, 1771.
  • DELANGE B., DUCATTEEUW E., De herbergen in Desselgem door de eeuwen heen, Een tijdskroniek (deel 2), in De Gaverstreke, jg. 34, 2006, p. 193-194.

Bron     : Vanwalleghem A. & Creyf S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem met deelgemeenten Sint-Eloois-Vijve, Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Creyf, Silvie, Vanwalleghem, Aagje


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Dorpswoningen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/208520 (Geraadpleegd op 23-06-2021)