Gedenkteken voor Karel de Gheldere

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Koekelare
Deelgemeente Koekelare
Straat Karel de Ghelderelaan
Locatie Karel de Ghelderelaan zonder nummer, Koekelare (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Koekelare (geografische inventarisatie: 01-10-2008 - 28-02-2010).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gedenkteken voor Karel de Gheldere

Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010.

Beknopte karakterisering

Typologiegedenktekens
Dateringna WO II

Beschrijving

Gedenkteken voor dokter en literator Karel de Gheldere (Torhout, 1839-Koekelare, 1913). De Gheldere volgde les in het Klein Seminarie in Roeselare, waar Gustaaf Verriest, Hugo Verriest en zijn neef Eugeen Van Oye medestudenten zijn. Leraar Guido Gezelle (periode 1855-1859) is een levenslange inspiratiebron voor De Ghelderes dichtkunst en taalkundig werk. Vanaf 1860 studies in Leuven. Na een mislukte talenstudie (bedoeling was om Gezelle naar Engeland te volgen), kiest hij voor medische studies. Samen met Eugeen Van Oye en Gustaaf Verriest vormt hij het groepje van de ‘dichtende geneesheren’. Eerste dichtbundel "Jongelingsgedichten" in 1861, opgedragen aan Gezelle. In 1866 vestigt hij zich als huisarts in Koekelare. Corresponderend lid en later werkend lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, respectievelijk in 1889-1899 en 1899-1913 vanaf welke periode hij zich voornamelijk op de taalkunde toelegt. Medestichter van Biekorf (1890) en medewerker aan diverse tijdschriften.

Terracotta bas-reliëf met buste van De Gheldere, opgenomen in baksteen muurtje uit de jaren 1950-1960.

Bron: Vanneste P. & Baert S. met medewerking van Boone B., Creyf S. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Koekelare met deelgemeenten Bovekerke en Zande, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL46, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Vanneste, Pol

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Karel de Ghelderelaan

Karel de Ghelderelaan (Koekelare)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.